Zasebnost podatkov

Izjava o varstvu podatkov na spletni strani in informacije za posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, v skladu s členom 13 in členom 14 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov

Veseli smo vašega obiska na našem spletnem mestu in se zahvaljujemo za vaše zanimanje za naše podjetje in naše izdelke. Vodstvo podjetja ICB innovative cosmetic brands GmbH varstvo podatkov dojema kot izredno pomembno temo. Uporaba spletnih strani podjetja ICB innovative cosmetic brands GmbH je načeloma možna brez kakršne koli navedbe osebnih podatkov. V primerih, da posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, preko naše spletne strani želi izkoristiti posebne storitve našega podjetja, pa je možno, da je pri tem potrebna obdelava osebnih podatkov. Če je obdelava osebnih podatkov potrebna in za takšno obdelavo ne obstaja pravna podlaga, načeloma posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, zaprosimo za privolitev.

Obdelava osebnih podatkov, na primer imena, naslova, e-pošte ali telefonske številke posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, vedno poteka v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov in predpisi o varstvu podatkov, ki veljajo v zvezni državi sedeža podjetja ICB innovative cosmetic brands GmbH. Naše podjetje želi s to izjavo o varstvu podatkov javnost obvestiti o naravi, obsegu in namenu podatkov, ki jih zbiramo, uporabljamo in obdelujemo. S to izjavo o varstvu podatkov pa tudi želimo posameznikom, na katere se osebni podatki nanašajo, predstaviti pravice, ki jih imajo.

Podjetje ICB innovative cosmetic brands GmbH je kot upravljavec, odgovoren za obdelavo podatkov, izvedel številne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotavljanje kar se da dosledne zaščite osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru te spletne strani. Kljub temu so načeloma možne motnje pri varnem prenosu podatkov po internetu, tako da absolutne zaščite ni mogoče zagotoviti. Zato posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, po njihovi lastni odločitvi omogočamo prenos osebnih podatkov tudi po drugih poteh, na primer po telefonu.

1. Opredelitev pojmov

Izjava o varstvu podatkov podjetja ICB innovative cosmetic brands GmbH vsebuje pojme, ki jih je zakonodajalec Evropske unije uporabil v sprejeti Splošni uredbi o varstvu podatkov (v nadaljevanju Uredba). Namen tega je izjava o varstvu podatkov, ki je preprosta za branje in razumevanje, tako za javnost kot tudi za naše stranke in poslovne partnerje. Za zagotavljanje preproste berljivosti in razumljivosti želimo najprej razložiti pojme, ki jih uporabljamo.

V tej izjavi o varstvu podatkov med drugim uporabljamo naslednje pojme:

 • a)     osebni podatki

Osebni podatki so katera koli informacija v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu »posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki«). Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

 • b)    posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je vsak določen ali določljiv posameznik, čigar osebne podatke obdeluje upravljavec.

 • c)    obdelava

Obdelava je vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

 • d)    omejitev obdelave

Omejitev obdelave je označevanje shranjenih osebnih podatkov zaradi omejevanja njihove obdelave v prihodnosti.

 • e)    oblikovanje profilov

Oblikovanje profilov je vsaka oblika avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ali predvidevanje uspešnosti pri delu, ekonomskega položaja, zdravja, osebnega okusa, interesov, zanesljivosti, vedenja, lokacije ali gibanja tega posameznika.

 • f)    psevdonimizacija

Psevdonimizacija je obdelava osebnih podatkov na tak način, da osebnih podatkov brez dodatnih informacij ni več mogoče pripisati specifičnemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, če se take dodatne informacije hranijo ločeno ter zanje veljajo tehnični in organizacijski ukrepi za zagotavljanje, da se osebni podatki ne pripišejo določenemu ali določljivemu posamezniku.

 • g)    upravljavec oziroma upravljavec, ki je odgovoren za obdelavo podatkov

Upravljavec je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave. Kadar namene in sredstva obdelave določa pravo Unije ali pravo države članice, se lahko upravljavec ali posebna merila za njegovo imenovanje določijo s pravom Unije ali pravom države članice.

 • h)    obdelovalec

Obdelovalec je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

 • i)    uporabnik

Uporabnik je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drugo telo, ki so mu bili osebni podatki razkriti, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne. Vendar pa se javni organi, ki lahko prejmejo osebne podatke v okviru posamezne poizvedbe v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ne štejejo za uporabnike.

 • j)    tretja oseba

Tretja oseba je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali telo, ki ni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavec, obdelovalec in osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov pod neposrednim vodstvom upravljavca ali obdelovalca.

 • k)    privolitev

Privolitev je vsaka prostovoljna, izrecna, informirana in nedvoumna izjava volje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi soglasje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

2. Ime in naslov upravljavca, odgovornega za obdelavo podatkov

Upravljavec v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov, drugih zakonov, ki veljajo v državah članicah Evropske unije, in drugih določb z varstvom podatkov kot pravno vsebino je:

ICB innovative cosmetic brands GmbH

Gaußstraße 13

85757 Karlsfeld

Nemčija

Tel.: 08131/390-05

E-pošta: info@make-up-factory.de

Spletno mesto: www.makeupfactory.de

3. Ime in naslov pooblaščene osebe za varstvo podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri upravljavcu, odgovornem za obdelavo podatkov, je:

dr. Sebastian Kraska

ICB innovative cosmetic brands GmbH

Gaußstraße 13

85757 Karlsfeld

Nemčija

Tel.: 08131/390-01

E-pošta: datenschutz@innovative-cosmetic-brands.de

Spletno mesto: www.makeupfactory.de

Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, se lahko s svojimi vprašanji in predlogi v zvezi z varstvom podatkov kadar koli neposredno obrne na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.

4. Piškotki

Na spletnih straneh podjetja ICB innovative cosmetic brands GmbH se uporabljajo piškotki. Piškotki so podatkovne datoteke, ki se preko spletnega brskalnika naložijo in shranijo v računalniškem sistemu.

Piškotke uporabljajo številne spletne strani in strežniki. Mnogi piškotki obsegajo tako imenovani ID piškotka. ID piškotka je enolična oznaka piškotka. Obsega zaporedje znakov, ki omogoča dodelitev spletnih strani in strežnikov določenemu spletnemu brskalniku, v katerem je piškotek shranjen. Tako se lahko na spletnih straneh in strežnikih individualni spletni brskalnik posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, razlikuje od drugih spletnih brskalnikov, ki vsebujejo druge piškotke. Določeni spletni brskalnik je mogoče prepoznati in identificirati na podlagi enolične oznake ID uporabljenega piškotka.

Na podlagi piškotkov lahko ICB innovative cosmetic brands GmbH uporabnikom te spletne strani zagotavlja boljšo uporabo storitev, ki brez shranitve piškotkov ne bi bila mogoča.

S pomočjo piškotkov lahko izboljšamo informacije in ponudbe na svoji spletni strani v korist uporabnika. Kot je že omenjeno, nam piškotki omogočajo ponovno prepoznavanje uporabnikov naše spletne strani. Namen tega ponovnega prepoznavanja je, da uporabnikom olajšamo uporabo naše spletne strani. Uporabniku spletne strani, ki uporablja piškotke, na primer ni treba pri vsakem obisku spletne strani znova vnašati svojih podatkov za dostop, ker to opravita spletna stran in piškotek, shranjen na računalniku uporabnika. Drugi primer je piškotek za nakupovalno košarico v spletni trgovini. Spletna trgovina si izdelke, ki jih je stranka odložila v virtualno nakupovalno košarico, zapomni s pomočjo piškotka.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko namestitev piškotkov z naše spletne strani kadar koli prepreči z ustrezno nastavitvijo v uporabljenem spletnem brskalniku in tako trajno zavrne nalaganje piškotkov. Poleg tega je že nameščene piškotke mogoče kadar koli izbrisati s pomočjo spletnega brskalnika ali drugih računalniških programov. To je možno pri vseh običajnih spletnih brskalnikih. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, deaktivira namestitev piškotkov v uporabljenem spletnem brskalniku, vse funkcije naše spletne strani morebiti niso uporabne v svojem polnem obsegu.

5. Zbiranje splošnih podatkov in informacij

Spletna stran podjetja ICB innovative cosmetic brands GmbH pri vsakem dostopu na spletno stran, ki ga izvede posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali avtomatiziran sistem, zbere vrsto splošnih podatkov in informacij. Ti splošni podatki in informacije se shranijo v dnevniških datotekah strežnika. Zabeležijo se lahko (1) uporabljeni tipi in različice brskalnikov, (2) operacijski sistem na dostopajoči napravi, (3) spletna stran, s katere je računalniški sistem prišel na našo spletno stran (tako imenovani sklicatelj), (4) podrejene spletne strani, ki se s pomočjo dostopajočega sistema dosežejo na naši spletni strani, (5) datum in čas dostopa do naše spletne strani, (6) naslov internetnega protokola (IP-naslov), (7) ponudnik spletnih storitev dostopajočega sistema in (8) drugi podobni podatki in informacije, ki služijo zaščiti pred nevarnostjo v primerih napadov na naše informacijske tehnološke sisteme.

Pri uporabi teh splošnih podatkov in informacij podjetje ICB innovative cosmetic brands GmbH podatkov ne povezuje s posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki. Te informacije so v prvi vrsti potrebne za (1) pravilno predstavitev vsebin na naši spletni strani, (2) optimiziranje vsebin naše spletne strani in reklame zanjo, (3) trajno sposobnost delovanja naših informacijskih sistemov in tehnike naše spletne strani ter (4) za zagotavljanje informacij organom kazenskega pregona, potrebnih za kazenski pregon v primeru spletnih kriminalnih dejanj. Te zbrane anonimne podatke in informacije podjetje ICB innovative cosmetic brands GmbH analizira statistično in tudi s ciljem izboljšanja zaščite in varstva podatkov v našem podjetju za zagotavljanje optimalne ravni zaščite za osebne podatke, ki jih obdelujemo. Anonimni podatki dnevniških datotek strežnika se shranijo ločeno od vseh osebnih podatkov, ki jih navede posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.

6. Registracija na naši spletni strani

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, se lahko registrira na spletni strani upravljavca, odgovornega za obdelavo podatkov, in pri tem navede svoje osebne podatke. Kateri osebni podatki se pri tem posredujejo upravljavcu, odgovornemu za obdelavo podatkov, je odvisno od posamezne maske za vnos podatkov, ki se uporablja pri registraciji. Osebni podatki, ki jih vnese posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, se pridobivajo in shranijo izključno za interno uporabo upravljavca, odgovornega za obdelavo podatkov, in za lastne namene. Upravljavec, odgovoren za obdelavo podatkov, lahko posreduje podatke enemu ali več obdelovalcem, na primer paketni službi, ki osebne podatke ravno tako uporabljajo izključno v okviru interne rabe, za katero je odgovoren upravljavec podatkov.

Pri registraciji na spletni strani upravljavca, odgovornega za obdelavo podatkov, se shranita tudi IP-naslov, ki ga je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, dobil od ponudnika internetnih storitev (ISP), in čas registracije. Razlog za shranjevanje teh podatkov je, da je samo tako mogoče preprečiti zlorabo naših storitev in da ti podatki lahko po potrebi omogočijo pojasnitev storjenih kaznivih dejanj. Zato je shranjevanje teh podatkov potrebno za zaščito upravljavca, odgovornega za obdelavo podatkov. Ti podatki se načeloma ne posredujejo tretjim osebam, če ne obstaja zakonska dolžnost posredovanja in če to ni potrebno za namene kazenskega pregona.

Registracija posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ob prostovoljni navedbi osebnih podatkov upravljavcu, odgovornemu za obdelavo podatkov, omogoča ponudbo vsebin ali storitev posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki jih je zaradi njihovih lastnosti mogoče ponuditi samo registriranim uporabnikom. Registrirane osebe imajo možnost, da osebne podatke, navedene pri registraciji, kadar koli spremenijo ali zahtevajo njihov popolni izbris iz zbirke podatkov upravljavca, odgovornega za obdelavo.

Upravljavec, odgovoren za obdelavo podatkov, vsakega posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, na njegovo zahtevo obvesti o vrsti shranjenih osebnih podatkov posameznika. Poleg tega upravljavec, odgovoren za obdelavo podatkov, na željo ali zahtevo posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, tudi popravi ali izbriše podatke, če to ni v nasprotju z zakonsko dolžnostjo shranjevanja podatkov. Vsi zaposleni pri upravljavcu, odgovornem za obdelavo podatkov, so posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, v zvezi s tem na voljo kot kontaktne osebe.

7. Prijava na naše elektronsko glasilo

Na spletni strani podjetja ICB innovative cosmetic brands GmbH se uporabniki lahko prijavijo na elektronsko glasilo (t. i. newsletter) našega podjetja. Kateri osebni podatki se pri prijavi na elektronsko glasilo posredujejo upravljavcu, odgovornem za obdelavo podatkov, je odvisno od uporabljene maske za vnos podatkov.

Podjetje ICB innovative cosmetic brands GmbH v elektronskem glasilu v rednih časovnih presledkih obvešča svoje stranke in poslovne partnerje o ponudbah podjetja. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko elektronsko glasilo našega podjetja načeloma prejema samo, če (1) ima ta posameznik veljaven naslov e-pošte in (2) se je posameznik registriral za prejemanje elektronskega glasila. Posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, se na vneseni naslov e-pošte pred pošiljanjem elektronskega glasila iz pravnih razlogov enkrat pošlje potrdilno elektronsko sporočilo v postopku »Double Opt In« (dvojna privolitev). To potrdilno elektronsko sporočilo služi preverjanju, ali se je lastnik naslova e-pošte kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, sam prijavil za prejemanje elektronskega glasila.

Pri prijavi na elektronsko glasilo poleg tega shranimo IP-naslov računalniškega sistema, ki ga je dodelil ponudnik internetnih storitev (ISP) in ki ga je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uporabljal v času prijave, ravno tako tudi datum in čas prijave. Zbiranje teh podatkov je potrebno, da se lahko pozneje preveri (morebitna) zloraba naslova e-pošte posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in tako služi pravni zaščiti upravljavca, odgovornega za obdelavo podatkov.

Osebni podatki, pridobljeni v okviru prijave na elektronsko glasilo, se uporabljajo izključno za pošiljanje našega elektronskega glasila. Naročniki elektronskega glasila lahko poleg tega po elektronski pošti tudi prejemajo obvestila, če je to potrebno za izvajanje storitev v okviru elektronskega glasila ali zanj potrebno registracijo, kar je možno v primeru sprememb pri ponudbi elektronskega glasila ali tehničnih okoliščin. Osebni podatki, ki se pridobijo pri izvajanju storitev v okviru elektronskega glasila, se ne posredujejo tretjim osebam. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko prejemanje našega elektronskega glasila kadar koli odjavi. Privolitev v shranjevanje osebnih podatkov, ki nam ga je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, dal za namene pošiljanja elektronskega glasila, je mogoče kadar koli preklicati. Vsako elektronsko glasilo tako vsebuje povezavo, ki se lahko uporabi za preklic privolitve. Poleg tega pa obstaja tudi neomejena možnost odjave elektronskega glasila neposredno na spletni strani upravljavca, odgovornega za obdelavo podatkov, oziroma možnost obvestila upravljavca o odjavi na druge načine.

8. Sledenje v elektronskem glasilu

V elektronskih glasilih podjetja ICB innovative cosmetic brands GmbH se uporabljajo tako imenovani spletni svetilniki. Spletni svetilnik je miniaturna slika, vdelana v elektronski pošti, poslani v formatu HTML, ki omogoča zapis v dnevniški datoteki ter analizo dnevniške datoteke. Tako je mogoče izvesti statistično analizo uspeha ali neuspeha spletnih trženjskih kampanj. Na podlagi vdelanega spletnega svetilnika lahko podjetje ICB innovative cosmetic brands GmbH prepozna, ali in kdaj je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, odprl elektronsko pošto in katere povezave v tej elektronski pošti je ta posameznik uporabil.

Osebne podatke, ki jih zbirajo spletni svetilniki v elektronskih glasilih, upravljavec, odgovoren za obdelavo podatkov, shrani in analizira, da lahko pošiljanje elektronskih glasil izvaja na bolj optimalen način in da lahko vsebino bodočih elektronskih glasil še bolje prilagodi interesom posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Ti osebni podatki se ne posredujejo tretjim osebam. Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico, da kadar koli prekličejo ustrezno izjavo o privolitvi, ločeno podano v postopku dvojne privolitve (angl. »Double Opt In«). Po preklicu privolitve bo upravljavec. odgovoren za obdelavo podatkov, te osebne podatke izbrisal. Podjetje ICB innovative cosmetic brands GmbH odjavo elektronskega glasila samodejno dojema kot preklic privolitve.

9. Možnosti navezave stikov na spletni strani

Spletna stran podjetja ICB innovative cosmetic brands GmbH na podlagi zakonskih predpisov obsega podatke, ki omogočajo hitro elektronsko navezavo stikov z našim podjetjem ter neposredno komunikacijo z nami, med drugim tudi splošen naslov elektronske pošte (e-pošto). Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, naveže stike z upravljavcem, odgovornim za obdelavo podatkov, in sicer po elektronski pošti ali s pomočjo obrazca za navezavo stikov, se osebni podatki, ki jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pri tem posreduje, samodejno shranijo. Ti osebni podatki, ki jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prostovoljno posreduje upravljavcu, odgovornemu za obdelavo podatkov, se shranijo za namene obdelave ali navezave stikov s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki. Ti osebni podatki se ne posredujejo tretjim osebam.

10. Uporabite Googlovo orodje za zaščito naših obrazcev

Uporabljamo storitve, ki jih ponuja Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA), da ugotovimo, ali naše kontaktne obrazce ali obrazce novic izpolni pooblaščeni obiskovalec ali morebitni napadalec. Google to preveri z naslednjimi informacijami: naslov IP uporabljene naprave, obiskana spletna stran, datum in trajanje obiska, podatki o prepoznavanju brskalnika in uporabljenega tipa operacijskega sistema, Google račun (če ste prijavljeni), premike miške in naloge, v katerih prepoznate slike potrebujejo. V naši obdelavi podatkov imamo legitimen interes, da zagotovimo varnost naše spletne strani in da nas zaščiti pred samodejnimi vnosi (napadi). Za več informacij obiščite naslednjo povezavo: https://www.google.com/policies/privacy/. Spor lahko najdete tukaj: https://adssettings.google.com/authenticated.

11. Uporaba pisav Google Web Fonts

Na tej spletni strani se za enotno predstavitev vrst pisave uporabljajo tako imenovani Web Fonts, ki jih daje na voljo družba Google. Pri dostopu na spletno stran vaš brskalnik naloži potrebne spletne pisave (Web Fonts) v predpomnilnik brskalnika, da lahko pravilno prikaže besedila in vrste pisav. Uporaba pisav Google Web Fonts poteka v interesu enotne in privlačne predstavitve naše spletne ponudbe. To pomeni zakoniti interes v smislu točke (f) odstavka 1 člena 6 Uredbe. Dodatne informacije o pisavah Google Web Fonts najdete na https://developers.google.com/fonts/faq in v izjavi o varstvu podatkov podjetja Google: https://policies.google.com/privacy?hl=sl.

12. Rutinsko brisanje in preprečitev dostopnosti osebnih podatkov

Upravljavec, odgovoren za obdelavo podatkov, osebne podatke posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, obdeluje in hrani samo v obdobju, ki je potrebno za doseganje namena shranjevanja, ali če je to predvidel evropski zakonodajalec v obliki direktiv ali uredb ali drugi zakonodajalec v obliki zakonov in predpisov, ki veljajo za upravljavca, odgovornega za obdelavo podatkov.

Ko namen shranjevanja ne velja več ali poteče rok hrambe, ki ga je predvidel evropski zakonodajalec v obliki direktiv ali uredb ali drugi zakonodajalec, se osebni podatki rutinsko izbrišejo ali pa se prepreči njihova dostopnost v skladu z zakonskimi predpisi.

13. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

 • a) pravica do potrditve

Evropski zakonodajalec vsakemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, podeljuje pravico od upravljavca, odgovornega za obdelavo podatkov, dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki. Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, to pravico do potrditve uveljavljati, se lahko v ta namen kadar koli obrne na osebje upravljavca, odgovornega za obdelavo podatkov.

 • b) pravica dostopa do podatkov

Evropski zakonodajalec vsakemu posamezniku, na katerega se nanašajo obdelani osebni podatki, podeljuje pravico, da od upravljavca, odgovornega za obdelavo podatkov, brezplačno pridobi dostop do svojih shranjenih osebnih podatkov in tudi kopijo teh osebnih podatkov. Poleg tega evropski zakonodajalec posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, omogoča dostop do naslednjih informacij:

 • nameni obdelave;
 • vrste zadevnih osebnih podatkov;
 • uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
 • kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo: vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz odstavka 1 in 4 člena 22 Uredbe, ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ravno tako pravico biti obveščen o tem, ali so bili njegovi osebni podatki preneseni v tretjo državo ali mednarodno organizacijo. Če so bili, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico biti obveščen o ustreznih zaščitnih ukrepih v zvezi s prenosom.

Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, to pravico do dostopa uveljavljati, se lahko v ta namen kadar koli obrne na osebje upravljavca, odgovornega za obdelavo podatkov.

 • c) pravica do popravka

Evropski zakonodajalec vsakemu posamezniku, na katerega se nanašajo obdelani osebni podatki, podeljuje pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, poleg tega tudi pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, to pravico do popravka uveljavljati, se lahko v ta namen kadar koli obrne na osebje upravljavca, odgovornega za obdelavo podatkov.

 • d) pravica do izbrisa (pravica do pozabe)

Evropski zakonodajalec vsakemu posamezniku, na katerega se nanašajo obdelani osebni podatki, podeljuje pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, kadar velja eden od naslednjih razlogov in če obdelava ni več potrebna:

 • osebni podatki so bili zbrani ali kako drugače obdelani v namene, za katere niso več potrebni;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava v skladu s točko (a) odstavka 1 člena 6 Uredbe ali točko (a) odstavka 2 člena 9 Uredbe, in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja v skladu z odstavkom 1 člena 21 Uredbe, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, ali pa posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja v skladu z odstavkom 2 člena 21 Uredbe;
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
 • osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ki velja za upravljavca;
 • osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe iz odstavka 1 člena 8 Uredbe.

Če velja kateri od zgoraj navedenih razlogov in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, želi doseči izbris osebnih podatkov, shranjenih pri podjetju ICB innovative cosmetic brands GmbH, se lahko v ta namen kadar koli obrne na osebje upravljavca, odgovornega za obdelavo podatkov. Sodelavec podjetja ICB innovative cosmetic brands GmbH bo zagotovil, da se želja po izbrisu izpolni brez nepotrebnega odlašanja.

Če je podjetje ICB innovative cosmetic brands GmbH objavilo osebne podatke in je kot upravljavec v skladu z odstavkom 1 člena 17 Uredbe osebne podatke obvezano izbrisati, podjetje ICB innovative cosmetic brands GmbH ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvajanja sprejme razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da druge upravljavce, ki obdelujejo objavljene osebne podatke, obvesti, da posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, naj izbrišejo morebitne povezave do teh osebnih podatkov ali njihove kopije, če obdelava ni potrebna. Sodelavec podjetja ICB innovative cosmetic brands GmbH bo v okviru posameznih primerov zagotovil vse potrebne ukrepe.

 • e) pravica do omejitve obdelave

Evropski zakonodajalec vsakemu posamezniku, čigar osebni podatki se obdelujejo, podeljuje pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo, kadar velja en od naslednjih primerov:

 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
 • obdelava je nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
 • upravljavec ne potrebuje več osebnih podatkov za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je vložil ugovor v zvezi z obdelavo v skladu z odstavkom 1 člena 21, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če obstaja kateri od zgoraj navedenih primerov in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, želi doseči omejitev obdelave osebnih podatkov, shranjenih pri podjetju ICB innovative cosmetic brands GmbH, se lahko v ta namen kadar koli obrne na osebje upravljavca, odgovornega za obdelavo podatkov. Sodelavec podjetja ICB innovative cosmetic brands GmbH bo zagotovil omejitev obdelave.

 • f) pravica do prenosljivosti podatkov

Evropski zakonodajalec vsakemu posamezniku, na katerega se nanašajo obdelani osebni podatki, podeljuje pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Poleg tega ima tudi pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar obdelava temelji na privolitvi v skladu s točko (a) odstavka 1 člena 6 Uredbe ali točko (a) odstavka 2 člena 9 Uredbe ali na pogodbi v skladu s točko (b) odstavka 1 člena 6 Uredbe, in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, če obdelava ni potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu, ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pri uresničevanju pravice do prenosljivosti v skladu z odstavkom 1 člena 20 Uredbe pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo.

Za uveljavljanje svoje pravice do prenosljivosti podatkov se lahko posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, kadar koli obrne na sodelavce podjetja ICB innovative cosmetic brands GmbH.

 • g) pravica do ugovora

Evropski zakonodajalec vsakemu posamezniku, na katerega se nanašajo obdelani osebni podatki, podeljuje pravico, da na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na točki (e) ali (f) odstavka 1 člena 6 Uredbe. To velja tudi za oblikovanje profilov na podlagi teh določb.

Podjetje ICB innovative cosmetic brands GmbH v primeru ugovora preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Kadar podjetje ICB innovative cosmetic brands GmbH osebne podatke obdeluje za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja. To velja tudi za oblikovanje profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi v podjetju ICB innovative cosmetic brands GmbH za namene neposrednega trženja, podjetje ICB innovative cosmetic brands GmbH osebnih podatkov ne obdeluje več v te namene.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima tudi pravico, da iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, kadar podjetje ICB innovative cosmetic brands GmbH te podatke obdeluje v znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene v skladu z odstavkom 1 člena 89 Uredbe, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja zaradi razlogov javnega interesa.

Za uresničevanje svoje pravice do ugovora se lahko posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, neposredno obrne na sodelavce podjetja ICB innovative cosmetic brands GmbH ali druge zaposlene. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko v okviru uporabe storitev informacijske družbe, ne glede na Direktivo 2002/58/ES uveljavlja pravico do ugovora z avtomatiziranimi sredstvi z uporabo tehničnih specifikacij.

 • h) avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov

Evropski zakonodajalec vsakemu posamezniku, na katerega se nanašajo obdelani osebni podatki, podeljuje pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva, če ta odločitev ni (1) nujna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in upravljavcem podatkov, ali (2) dovoljena v pravu Unije ali pravu države članice, ki velja za upravljavca in določa tudi ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter zakonitih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali (3) utemeljena z izrecno privolitvijo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če je odločitev nujna za (1) sklenitev ali izvajanje pogodbe med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in upravljavcem podatkov, ali (2) utemeljena z izrecno privolitvijo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, podjetje ICB innovative cosmetic brands GmbH izvede ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter zakonitih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vsaj pravice do osebnega posredovanja upravljavca, do izražanja lastnega stališča in izpodbijanja odločitve.

Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavljati pravice v zvezi z avtomatiziranim sprejemanjem posameznih odločitev, se lahko v ta namen kadar koli obrne na osebje upravljavca, odgovornega za obdelavo podatkov.

 • i) pravica do preklica privolitve v zvezi z varstvom podatkov

Evropski zakonodajalec vsakemu posamezniku, na katerega se nanašajo obdelani osebni podatki, podeljuje pravico, da kadar koli prekliče privolitev v obdelavo podatkov.

Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavljati pravico do preklica privolitve, se lahko v ta namen kadar koli obrne na osebje upravljavca, odgovornega za obdelavo podatkov.

14. Določbe o varstvu podatkov pri uporabi Facebooka

Upravljavec, odgovoren za obdelavo podatkov, je na tej spletni strani vključil komponente družbe Facebook. Facebook je družbeno omrežje.

Družbeno omrežje je spletno družbeno mesto, kjer se srečujejo člani internetne skupnosti in na katerem uporabniki praviloma lahko komunicirajo med seboj ter vzpostavljajo interakcije v virtualnem prostoru. Družbeno omrežje je lahko platforma za izmenjavo mnenj in izkušenj ali pa internetni skupnosti omogoča, da daje na razpolago osebne ali poslovne informacije. Facebook uporabnikom družbenega omrežja med drugim omogoča izdelavo zasebnih profilov, nalaganje fotografij in povezovanje v omrežja na podlagi pridobivanja prijateljev.

Omrežje Facebook upravlja družba Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ZDA. Za posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki in ki živijo izven ZDA ali Kanade, je upravljavec, odgovoren za obdelavo podatkov, družba Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Pri vsakem dostopu na posamezne strani spletnega mesta upravljavca, odgovornega za obdelavo podatkov, ki obsegajo komponento omrežja Facebook (vtičnik Facebook), zadevna komponenta omrežja Facebook pri spletnem brskalniku na informacijskem sistemu posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, povzroči samodejni prenos prikaza za to Facebookovo komponento. Pregled vseh Facebookovih vtičnikov najdete na https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=sl_SL. V okviru tega tehničnega postopka Facebook pridobi informacije o tem, katero konkretno podstran naše spletne strani je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal.

Če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, istočasno tudi prijavljen na Facebooku, Facebook pri vsakem dostopu posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, na našo spletno stran in med celotnim obiskom na naši spletni strani pridobiva informacije o tem, katero konkretno podstran naše spletne strani je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal. Facebookova komponenta te informacije zbira, Facebook pa jih poveže s Facebookovim računom posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, na naši spletni strani uporabi katerega od nameščenih Facebookovih gumbov, na primer gumb za »všečkanje«, ali če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, odda komentar, Facebook te informacije poveže z osebnim uporabniškim računom posameznika na Facebooku in te osebne podatke shrani.

S pomočjo Facebookove komponente Facebook vedno prejme informacijo o tem, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal našo spletno stran, kadar je ta posameznik v času dostopa na našo spletno stran istočasno tudi prijavljen na Facebooku. To poteka neodvisno od tega, ali posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, klikne na Facebookovo komponento ali ne. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, takšnega prenosa informacij Facebooku ne želi, lahko prenos prepreči tako, da se pred dostopom na našo spletno stran odjavi iz svojega računa na Facebooku.

Facebook je na naslovu https://sl-si.facebook.com/about/privacy objavil in na voljo dal pravilnik o varstvu podatkov, v katerem so opisani zbiranje, obdelava in uporaba osebnih podatkov pri Facebooku. V teh pravilih je razloženo tudi, katere nastavitve Facebook omogoča za varstvo zasebnosti posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo. Na voljo so tudi različne aplikacije za preprečevanje prenosa podatkov Facebooku. Takšne aplikacije posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko uporabi za preprečevanje prenosa podatkov Facebooku.

Na tej spletni strani se uporablja slikovna pika »Facebook pixel« družbe Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ZDA (»Facebook«). V primeru podane izrecne privolitve je tako mogoče slediti obnašanju uporabnikov, ki so si ogledali ali so kliknili na Facebookovo reklamo. Ta postopek služi analizi učinkovitosti Facebookovih reklamnih oglasov za statistične namene in namene trženjskih raziskav in lahko prispeva k optimizaciji prihodnjih oglaševalskih ukrepov.
Zbrani podatki so za nas anonimni in torej ne omogočajo domnev o identiteti uporabnikov. Vendar pa Facebook te podatke shrani in obdeluje, tako da je povezava z uporabniškim profilom možna in Facebook lahko te podatke uporabi za lastne reklamne namene v skladu s Facebookovim pravilnikom o podatkih (https://sl-si.facebook.com/about/privacy/). Facebooku in njegovim partnerjem lahko omogočite objavo reklamnih oglasov na in izven Facebooka. V ta namen se poleg tega lahko na vaš računalnik namesti piškotek. Ti postopki obdelave potekajo izključno v primeru podane izrecne privolitve v skladu s točko (a) odstavka 1 člena 6 Uredbe.
Privolitev v uporabo Facebookove slikovne pike smejo dati samo uporabniki, starejši od 13 let. Če ste mlajši, vas prosimo, da za dovoljenje povprašate osebe, pooblaščene za vašo vzgojo.
Družba Facebook Inc. s sedežem v ZDA je certificirana za ameriško-evropsko konvencijo »Privacy Shield«, ki zagotavlja ohranjanje ravni varstva podatkov, veljavne v EU.
Da bi deaktivirali uporabo piškotkov na svojem računalniku, lahko svoj spletni brskalnik nastavite tako, da v prihodnje prenos piškotkov na vaš računalnik ni več možen oz. se že naloženi piškotki izbrišejo. Odklop vseh piškotkov pa lahko privede do tega, da se nekatere funkcije na naših spletnih straneh ne morejo več izvajati. Uporabo piškotkov drugih ponudnikov kot npr. Facebook lahko tudi deaktivirate na naslednji strani združenja Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/

15. Določbe o varstvu podatkov pri uporabi storitve Google Analytics (s funkcijo anonimiziranja)

Upravljavec, odgovoren za obdelavo podatkov, je na tej spletni strani vključil komponento Google Analytics (s funkcijo anonimiziranja). Google Analytics je storitev za spletne analize. Spletne analize obsegajo pridobivanje, zbiranje in analizo podatkov o obnašanju obiskovalcev spletnih strani. Storitev spletne analize med drugim zbira podatke o tem, s katere spletne strani je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prišel na neko spletno stran (tako imenovan sklicatelji), do katerih podstrani je izvedel dostop in kako pogosto ali kako dolgo si je določeno podstran ogledoval. Spletna analiza se uporablja predvsem za optimiziranje spletne strani in za analizo stroškov ter koristi spletnega oglaševanja.

Komponento Google Analytics upravlja družba Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Upravljavec, odgovoren za obdelavo podatkov, za spletno analizo s pomočjo storitve Google Analytics uporablja dodatek »_gat._anonymizeIp«. S pomočjo tega dodatka se IP-naslov internetnega priključka posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, skrajša in anonimizira, če dostop na naše spletne strani poteka iz države članice Evropske unije ali pogodbenice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.

Namen komponente Google Analytics je analiza obiskovalcev naše spletne strani. Google pridobljene podatke in informacije med drugim uporablja za analizo uporabe naše spletne strani, za sestavo spletnih poročil za nas, ki prikazujejo aktivnosti na naših spletnih straneh, in za izvedbo drugih storitev v povezavi z uporabniki naših spletnih strani.

Google Analytics na informacijskem sistemu posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, namesti piškotek. Kaj so piškotki, je razloženo zgoraj. Z namestitvijo piškotka Google lahko analizira uporabo naše spletne strani. Pri vsakem dostopu na posamezne strani spletnega mesta upravljavca, odgovornega za obdelavo podatkov, ki obsegajo komponento Google Analytics, zadevna komponenta Google Analytics pri spletnem brskalniku na informacijskem sistemu posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, povzroči samodejni prenos podatkov družbi Google za namene spletne analize. V okviru tega tehničnega postopka Google pridobi osebne podatke, kot je IP-naslov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, te podatke Google lahko med drugim uporabi za ugotavljanje lokacije obiskovalcev in klikov ter tako omogoči obračun provizij.

S pomočjo piškotka se shranijo osebni podatki kot čas dostopa, kraj, na katerem je dostop potekal, in kako pogosto posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, našo spletno stran obišče. Pri vsakem obisku naših spletnih strani se ti osebni podatki, vključno z IP-naslovom internetnega priključka, ki ga uporablja posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, posredujejo družbi Google v Združenih državah Amerike. Google te osebne podatke shrani v Združenih državah Amerike. Google pod določenimi pogoji te osebne podatke, zbrane v tehničnem postopku, posreduje tretjim osebam.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko namestitev piškotkov z naše spletne strani, kot je že predstavljeno zgoraj, kadar koli prepreči z ustrezno nastavitvijo v uporabljenem spletnem brskalniku in tako trajno zavrne nalaganje piškotkov. Takšna nastavitev uporabljenega spletnega brskalnika tudi prepreči, da bi Google namestil piškotek na informacijskem sistemu posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Naloženi piškotek komponente Google Analytics pa je mogoče kadar koli tudi izbrisati s pomočjo spletnega brskalnika ali drugih programov. Obveščamo vas, da v tem primeru morebiti ne boste mogli uporabljati vseh funkcij tega spletnega mesta v polnem obsegu.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima tudi možnost, da ugovarja in prepreči beleženje podatkov, zbranih s komponento Google Analytics, ki se nanašajo na uporabo te spletne strani, ravno tako obdelavo teh podatkov s strani družbe Google. V ta namen mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, z naslova https://tools.google.com/dlpage/gaoptout prenesti dodatek za svoj brskalnik in ga namestiti. Ta dodatek za brskalnik komponenti Google Analytics s pomočjo programa JavaScript sporoči, da podatkov in informacij o obisku spletnih strani ni dovoljeno posredovati za namene storitev Google Analytics. Google namestitev dodatka za brskalnik dojema kot ugovor. Če bi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, kdaj pozneje svoj informacijski sistem izbrisal, formatiral ali znova namestil, mora znova namestiti dodatek za brskalnik, ki deaktivira komponento Google Analytics. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druga oseba iz njegovega neposrednega kroga oseb dodatek za brskalnik odstrani ali deaktivira, lahko dodatek za brskalnik potem znova namesti ali znova aktivira.

Kot dodatek dodatku brskalnika ali v brskalnikih na mobilnih napravah, kliknite to povezavo, da preprečite prihodnje odkrivanje storitve Google Analytics na tem spletnem mestu: Analytics Opt-Out. V napravi je shranjen piškotek za izklop. Če izbrišete piškotke, morate ponovno klikniti to povezavo.

Podatki, ki jih pošiljamo in ki so povezani s piškotki, z oznakami uporabnikov (npr. ID uporabnika) ali reklamnimi ID-oznakami, se samodejno izbrišejo čez 26 mesecev. Brisanje podatkov, pri katerih je dosežen rok hrambe, samodejno poteka enkrat mesečno.

Kolikor ste se strinjali z Googlom, uporabljamo tudi vaše podatke, shranjene tam, za individualiziranje uporabe našega spletnega mesta na podlagi »Google Signals« (https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=sl). Te podatke lahko uporabite tudi za zemljevid po različnih napravah. Če tega ne želite, lahko kadar koli prekličete soglasje Googla.

Več informacij in veljavne določbe o varstvu podatkov družbe Google najdete na https://policies.google.com/privacy?hl=sl&gl=sl in na https://marketingplatform.google.com/about/. Google Analytics je bolj natančno razložen na https://marketingplatform.google.com/about/.

16. Določbe o varstvu podatkov pri uporabi Google Zemljevidov

Na tej spletni strani se uporabljajo Google Zemljevidi (Google Maps) družbe Google Inc. Z uporabo te spletne strani izražate soglasje z zbiranjem obdelavo in uporabo avtomatizirano pridobljenih podatkov s strani družbe Google Inc., njenih zastopnikov in tretjih oseb.

Pogoje uporabe Google Zemljevidov najdete pod »Dodatni pogoji storitev Google Zemljevidi/Google Earth« (https://www.google.com/intl/sl_sl/help/terms_maps/). Podrobne podatke najdete v središču za varstvo podatkov na google.si: Preglednost informacij in možnosti izbire (https://policies.google.com/privacy?hl=sl&gl=sl) ter pravilnik o zasebnosti (https://policies.google.com/privacy?hl=sl&gl=sl).

17. Določbe o varstvu podatkov pri uporabi Instagrama

Upravljavec, odgovoren za obdelavo podatkov, je na tej spletni strani vključil komponente storitve Instagram. Instagram je storitev, ki jo je mogoče opredeliti kot avdiovizualno platformo, ki uporabnikom omogoča deljenje fotografij in videoposnetkov ter posredovanje teh podatkov v drugih družbenih omrežjih.

Storitve Instagram upravlja družba Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, ZDA.

Pri vsakem dostopu na posamezne strani spletnega mesta upravljavca, odgovornega za obdelavo podatkov, ki obsegajo komponento storitve Instagram (gumb Insta), zadevna Instagramova komponenta pri spletnem brskalniku na informacijskem sistemu posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, povzroči samodejni prenos prikaza za to Instagramovo komponento. V okviru tega tehničnega postopka Instagram pridobi informacije o tem, katero konkretno podstran naše spletne strani je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal.

Če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, istočasno tudi prijavljen na Instagramu, Instagram pri vsakem dostopu posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, na našo spletno stran in med vsakim obiskom na naši spletni strani pridobiva informacije o tem, katero konkretno podstran je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal. Instagramova komponenta te informacije zbira, Instagram pa jih poveže z Instagramovim računom posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uporabi Instagramov gumb na naši spletni strani, se pri tem preneseni podatki in informacije dodelijo osebnemu uporabniškemu računu posameznika na Instagramu, Instagram pa jih shrani in obdeluje.

S pomočjo Instagramove komponente Instagram vedno prejme informacijo o tem, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal našo spletno stran, kadar je ta posameznik v času dostopa na našo spletno stran istočasno tudi prijavljen na Instagramu. To poteka neodvisno od tega, ali posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, klikne na Instagramovo komponento ali ne. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, takšnega prenosa informacij Instagramu ne želi, lahko prenos prepreči tako, da se pred dostopom na našo spletno stran odjavi iz svojega računa na Instagramu.

Več informacij in veljavne določbe o varstvu podatkov družbe Instagram najdete na https://help.instagram.com/155833707900388 in na https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

18. Določbe o varstvu podatkov pri uporabi portala YouTube

Upravljavec, odgovoren za obdelavo podatkov, je na tej spletni strani vključil komponente portala YouTube. YouTube je internetni videoportal, ki uporabnikom omogoča brezplačno objavljanje videoposnetkov ter brezplačno ogledovanje, ocenjevanje in komentiranje teh posnetkov. YouTube dovoljuje objavo vseh vrst videoposnetkov, zato je na tem internetnem portalu mogoče pridobiti dostop do celotnih filmov in televizijskih oddaj, pa tudi do glasbenih videoposnetkov, napovednikov ali videoposnetkov domače izdelave.

Portal YouTube upravlja družba YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ZDA. YouTube, LLC je hčerinsko podjetje družbe Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ZDA.

Pri vsakem dostopu na posamezne strani spletnega mesta upravljavca, odgovornega za obdelavo podatkov, ki obsegajo komponento portala YouTube (YouTube-video), zadevna YouTube-komponenta pri spletnem brskalniku na informacijskem sistemu posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, povzroči samodejni prenos prikaza za to YouTube-komponento. Več informacij o portalu YouTube lahko najdete na https://www.youtube.com/intl/sl/yt/about/. V okviru tega tehničnega postopka družbi YouTube in Google pridobita informacije o tem, katero konkretno podstran naše spletne strani je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal.

Če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, istočasno tudi prijavljen na portalu YouTube, YouTube pri dostopu na podstran, ki vsebuje video YouTube, pridobiva informacije o tem, katero konkretno podstran naše spletne strani je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal. YouTube in Google te informacije zbirata in jih povežeta z YouTube-računom posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

S pomočjo YouTube-komponente družbi YouTube in Google vedno prejmeta informacijo o tem, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal našo spletno stran, kadar je ta posameznik v času dostopa na našo spletno stran istočasno tudi prijavljen na portalu YouTube. To poteka neodvisno od tega, ali posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, klikne na YouTube-video ali ne. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, takšnega prenosa informacij družbama YouTube in Google ne želi, lahko prenos prepreči tako, da se pred dostopom na našo spletno stran odjavi iz svojega računa na portalu YouTube.

Določbe o varstvu podatkov za YouTube na naslovu https://policies.google.com/privacy?hl=sl&gl=sl vsebujejo opise zbiranja, obdelave in uporabe osebnih podatkov v družbah YouTube in Google.

19. Pravna podlaga obdelave

Kot pravna podlaga za postopke obdelave podatkov v našem podjetju velja točka (a) odstavka 1 člena 6 Uredbe, kadar za določeni namen obdelave pridobimo privolitev. Če je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, kot na primer pri postopkih obdelave, ki so potrebni za dobavo blaga ali izvajanje oziroma povratno izvajanje storitev, je podlaga za obdelavo točka (b) odstavka 1 člena 6 Uredbe. Enako velja za postopke obdelave, ki so potrebni za izvajanje predpogodbenih ukrepov, na primer v primeru poizvedb o naših izdelkih ali storitvah. V primerih, ko naše podjetje mora osebne podatke obdelovati, da izpolni svoje zakonske obveznosti, na primer izpolnjevanje davčnih dolžnosti, je podlaga za obdelavo točka (c) odstavka 1 člena 6 Uredbe. V redkih primerih bi lahko bila potrebna obdelava osebnih podatkov za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe. Na primer, če bi se obiskovalec našega podjetja med obiskom ponesrečil in bi zato morali njegovo ime, starost, podatke o zdravstveni zavarovalnici ali druge podatke posredovati zdravniku, bolnišnici ali drugim tretjim osebam. V tem primeru bi bila podlaga za obdelavo točka (d) odstavka 1 člena 6 Uredbe. Podlaga za postopke obdelave pa je lahko tudi točka (f) odstavka 1 člena 6 Uredbe. To je podlaga za postopke obdelave, ki niso vključeni v nobeni od zgoraj navedenih pravnih podlag in pri katerih obdelava poteka zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Ti postopki obdelave so nam dovoljeni predvsem zato, ker jih evropski zakonodajalec posebej omenja. Ta je glede tega mnenja, da zakoniti interes lahko obstaja, kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, stranka upravljavca (stavek 2 v uvodni izjavi 47 Uredbe).

20. Zakoniti interesi za obdelavo, za uveljavljanje katerih si prizadeva upravljavec ali tretja oseba

Ko je podlaga za obdelavo podatkov točka (f) odstavka 1 člena 6 Uredbe, je naš zakoniti interes izvajanje naše poslovne dejavnosti za dobrobit naših zaposlenih in naših lastnikov.

21. Trajanje shranjevanja osebnih podatkov

Merilo za trajanje shranjevanja osebnih podatkov je vsakokrat veljaven zakonski rok hrambe. Po poteku tega roka se ustrezni podatki rutinsko izbrišejo, če niso več potrebni za izpolnitev pogodb ali sklepanje pogodb.

22. Statutarna ali pogodbena obveznost zagotovitve osebnih podatkov; potrebnost podatkov za sklenitev pogodbe; dolžnost zagotovitve osebnih podatkov s strani posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo; morebitne posledice, če se taki podatki ne zagotovijo

Obveščamo vas, da je zagotovitev osebnih podatkov deloma statutarna odgovornost (npr. zaradi davčnih predpisov) ali pa je lahko posledica pogodbenih dolžnosti (npr. podatki o pogodbenem partnerju). Za namene sklenitve pogodbe je torej lahko potrebno, da nam posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, na razpolago da osebne podatke, ki jih mi potem moramo obdelati. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nam je na primer dolžan zagotoviti osebne podatke, kadar naše podjetje z njim sklene pogodbo. Če nam osebnih podatkov ne zagotovi, s tem posameznikom ne moremo skleniti pogodbe. Pred zagotovitvijo osebnih podatkov s strani posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, se mora ta posameznik obrniti na našega sodelavca. Naš sodelavec vsakemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko pojasni, ali je zagotovitev osebnih podatkov statutarna ali pogodbena dolžnost in ali je potrebna za sklenitev pogodbe, ali obstaja dolžnost zagotovitve osebnih podatkov in katere so posledice, če se osebni podatki ne zagotovijo.

23. Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev

Kot odgovorno podjetje ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev ali profiliranja.

Datum informacij: april 2019