Az adatok titkossága

A honlap adatvédelmi politikája és egyidejűleg az adatalanyok tájékoztatása az EU általános adatvédelmi rendeletének 13. cikkével és 14. cikkével összhangban

Örülünk, hogy felkeresi honlapunkat, és köszönjük érdeklődését cégünk és termékeink iránt. Az adatvédelem különösen fontos az ICB innovative cosmetic brands GmbH vezetősége számára. Az ICB innovative cosmetic brands GmbH internetes oldalainak használata alapvetően lehetséges a személyes adatok feltüntetése nélkül is. Ha azonban egy érintett személy weboldalunkon keresztül kívánja igénybe venni cégünk speciális szolgáltatásait, akkor szükség lehet a személyes adatainak a feldolgozására. Ha szükség van a személyes adatok feldolgozására, és az ilyen feldolgozásra nincs jogalap, akkor általában az érintett beleegyezését kérjük.

Az olyan személyes adatok feldolgozása, mint például egy érintett személy neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma mindig összhangban van az általános adatvédelmi szabályzattal és az ICB innovative cosmetic brands GmbH vonatkozó országspecifikus adatvédelmi rendelkezéseivel. Ezekkel az adatvédelmi irányelvekkel cégünk arra törekszik, hogy tájékoztassa a látogatókat az általunk gyűjtött, használt és feldolgozott személyes adatok fajtáiról, és a feldolgozás terjedelméről és céljáról. Ezenkívül az érintett személyek tájékoztatást kapnak az adatvédelmi irányelvek szerinti jogaikról.

Az ICB Innovative Cosmetic Brands GmbH, felelős adatkezelőként, számos technikai és szervezeti intézkedést vezetett be annak érdekében, hogy biztosítsa a weboldalon feldolgozott személyes adatok legteljesebb védelmét. Ennek ellenére előfordulhatnak biztonsági hiányosságok az internet alapú adatátvitelben, így az abszolút védelem nem garantálható. Ezért minden érintett személy szabadon továbbíthat személyes adatokat más módokon is, például telefonon.

1. Fogalom meghatározások

Az ICB innovative cosmetic brands GmbH adatvédelmi irányelveiben használt fogalmi meghatározások az európai irányelveken és a szabályozó hatóság által az általános adatvédelmi rendelet (DS-GVO) elfogadásának terminológiáján alapulnak. Adatvédelmi irányelveinknek könnyen olvashatónak és érthetőnek kell lennie a nyilvánosság, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítása érdekében előzetesen szeretnénk megmagyarázni az alkalmazott terminológiát.

A jelen adatvédelmi szabályzatban a következő kifejezéseket használjuk: többek között, de nem kizárólag:

 • a)    személyes adatok

A személyes adatok mind olyan információk, amelyek alkalmasak egy természetes személy azonosítására (a továbbiakban: "adatalany"). Azonosíthatónak minősül egy természetes személy akkor, ha közvetlen vagy közvetett módon azonosítani lehet, különösen egy olyan azonosítóval, mint egy név, azonosító szám, cím, online azonosító vagy egy vagy több különleges tulajdonsággal történő társítás, ha azonosítani lehet a fizikai, élettani, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitását.

 • b)    adatalany

Adatalany minden olyan azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek a személyes adatait az adatkezelő feldolgozza.

 • c)    feldolgozás

A feldolgozás a személyes adatokhoz kapcsolódó folyamatok vagy műveletek sorozatát jelenti, mint például azok automatikus eljárások támogatásával vagy anélkül történő gyűjtése, rendszerezése, tárolása, adaptálása vagy módosítása, olvasása, lekérdezése, használata; közzététele, vagy a terjesztés más formája, összehasonlítása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése vagy megsemmisítése.

 • d)    a feldolgozás korlátozása

A feldolgozás korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése a későbbi feldolgozás korlátozása céljából.

 • e)    profilalkotás

A profilalkotás a személyes adatok bármely olyan automatizált feldolgozása, amely abból áll, hogy a személyes adatokat a személyre jellemző bizonyos személyes szempontok alapján elemzik vagy igyekeznek előre vetíteni, ilyenek pl. a munkahelyi teljesítmény, a gazdasági helyzet, az egészség, a személyes érdeklődés, vagy preferenciák, a megbízhatóság, a viselkedés, a tartózkodási hely és annak megváltozása.

 • f)     álnevesítés

Az álnevesítés a személyes adatok feldolgozása olyan módon, hogy a személyes adatok többé nem rendelhetők hozzá egy bizonyos személyhez, további információk megadása nélkül, feltétel, hogy az ilyen kiegészítő információkat külön kell tárolni, és azok technikai és szervezési intézkedéseknek vannak alávetve, annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok ne legyenek hozzárendelhetők egy természetes személyhez.

 • g)    Adatkezelő, vagy a feldolgozásért felelős szervezet

Az adatkezelő, vagy a feldolgozásért felelős szervezet olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, testület vagy más szervezet, amely egyedül vagy másokkal egyetértésben dönt a személyes adatok feldolgozásának céljáról és módjáról. Amennyiben az ilyen feldolgozás céljait és eszközeit az uniós jog vagy a tagállamok jogszabályai határozzák meg, akkor az adatkezelő vagy az általa kijelölt különleges kritériumok az uniós vagy nemzeti jogszabályok szerint rendelkezhetnek.

 • h)    megbízást-feldolgozó szervezet

A megbízást-feldolgozó szervezet egy olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, testület vagy más szervezet, amely a személyes adatokat feldolgozza a felelős szervezet megbízásából.

 • i)      címzett

A címzett egy olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, testület vagy más szervezet, akinek továbbítják a személyes adatokat, függetlenül attól, hogy harmadik személy-e vagy sem. Azok a hatóságok azonban, amelyek egy adott vizsgálat kapcsán az uniós vagy nemzeti jog alapján személyes adatokat kaphatnak, nem tekintendők címzettnek.

 • j)      harmadik fél

A harmadik fél egy olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, szerv vagy testület, aki nem az adatalany, az adatkezelő, a feldolgozó és az adatkezelő vagy a feldolgozó közvetlen felelőssége alatt a személyes adatok feldolgozására jogosult személyek.

 • k)    hozzájárulás

A hozzájárulás az adatalany önként adott beleegyezése az adatainak a feldolgozásába, amely egyértelműen kifejezi az adatalany adott esetre vonatkozó beleegyező nyilatkozatát vagy egyéb egyértelmű megerősítő megnyilvánulását, amellyel az érintett azt jelzi, hogy hozzájárul az őt érintő személyes adatok feldolgozásához.

2. Az adatkezelő neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet, az Európai Unió tagállamaiban található egyéb adatvédelmi jogszabályok és más adatvédelmi előírások értelmében az alábbiakban megadott cég az adatkezelő felelős személy:

ICB innovative cosmetic brands GmbH

Gaußstraße 13

85757 Karlsfeld

Németország

Tel.: 08131 / 390-05

E-Mail: info@make-up-factory.de

Website: www.makeupfactory.de

3. Az adatvédelmi biztos neve és telefonszáma

Az adatkezelő adatvédelmi biztosa:

Dr. Sebastian Kraska

ICB innovative cosmetic brands GmbH

Gaußstraße 13

85757 Karlsfeld

Németország

Tel.: 08131 / 390-01

E-mail: datenschutz@innovative-cosmetic-brands.de

Website: www.makeupfactory.de

Bármelyik adatalany bármikor felveheti az adatvédelmi biztossal a kapcsolatot az adatvédelemre vonatkozó bármely kérdéssel vagy javaslattal.

4. Sütik

Az ICB innovative cosmetic brands GmbH internet oldalai sütiket használnak. A sütik olyan szöveges fájlok, amelyeket az internetes böngészőn keresztül a számítógépes rendszerben tárolnak el és őriznek meg.

Sok weboldal és szerver használ sütiket. Sok süti tartalmaz egy úgynevezett süti-azonosítót. A süti-azonosító a süti egyedi azonosítója. Ez egy olyan karakterláncból áll, amelyen az internetes oldalak és a kiszolgálók hozzárendelhetők az adott böngészőhöz, amelyben a sütit eltárolták. Ez lehetővé teszi a meglátogatott webhelyek és kiszolgálók számára, hogy megkülönböztessék az egyén böngészőjét más internetes böngészőktől, amelyek más sütiket tartalmaznak. Egy adott webböngésző az egyedi süti-azonosítóval felismerhető és azonosítható.

A sütik használatával az ICB innovative cosmetic brands GmbH olyan felhasználóbarát szolgáltatásokat nyújt, amelyek a sütik nélkül nem lennének lehetségesek.

A sütik segítségével a honlapunkon található információk és ajánlatok a felhasználó érdeklődése szerint optimalizálhatók. A sütik lehetővé teszik számunkra, amint már említettük, hogy a felismerjük a weboldalunk felhasználóit. Ennek az felismerésnek az a célja, hogy megkönnyítse a felhasználók számára a weboldalunk használatát. Például egy sütiket használó weboldal felhasználójának, nem kell újra beírnia a hitelesítő adatait minden alkalommal, amikor meglátogatja a webhelyet, mivel ezt a weboldal és a felhasználó számítógépes rendszerén tárolt süti megteszi. Egy másik példa az online boltban lévő bevásárlókosár sütije. Az online bolt megjegyzi azokat az elemeket, amelyeket egy ügyfél a sütiken keresztül a virtuális bevásárlókocsiba helyezett.

Az adatalany bármikor letilthatja a sütik használatát a weblapunk beállításainál, az internet böngésző megfelelő beállításán keresztül, és így tartósan leállíthatja a sütik használatát. Továbbá, a már beállított sütik bármikor törölhetők az internet-böngészőn vagy más szoftverprogramon keresztül. Ez lehetséges minden általánosan elterjedt internetes böngészőben. Ha az adatalany kikapcsolja a sütik használatát az internet-böngésző beállításainál, akkor nem tudja használni teljes mértékben a weboldalunk minden funkcióját.

5. Általános adatok és információk gyűjtése

Az ICB innovative cosmetic brands GmbH weboldala minden alkalommal, amikor a weboldalt egy adatalany meglátogatja, egy automatizált rendszer segítségével összegyűjt egy sor általános információt a látogatóval kapcsolatban. Ezek az általános adatok és információk eltárolásra kerülnek a szerver naplófájljaiban. A következő adatok kerülnek begyűjtésre (1) a használt böngésző típusok és verziók, (2) a hozzáférési rendszer által használt operációs rendszer, (3) az internetoldal, ahonnan egy látogató érkezett a weboldalunkhoz (úgynevezett hivatkozások), (4) azok az al-internetoldalak, amik egy látogató rendszeren keresztül az internetoldalunkra lettek irányítva (5) a weboldalhoz való hozzáférés időpontja és ideje, (6) internetprotokoll cím (IP cím), (7) a hozzáférési rendszer internetszolgáltatója és (8) egyéb hasonló adatok és információk, amelyeket az információtechnológiai rendszerünk támadások ellen alkalmaz.

Ezen általános adatok és információk felhasználása során az ICB innovative cosmetic brands GmbH nem tárol profiladatokat az érintett személyről. Ezek az információk inkább ahhoz szükségesek, hogy (1) a honlap tartalmát jól tudjuk megjeleníteni, (2), hogy optimalizáljuk a weboldalunk tartalmát és a reklámozását, hogy (3) biztosítsuk a honlapunk informatikai rendszere és technológiája funkcióinak folyamatos működését, hogy ( 4) a bűnüldöző szervek számára a bűnüldözéshez szükséges információkat rendelkezésre bocsássuk egy cyber támadás esetén. Ezeket a névtelenül összegyűjtött adatokat és információkat az  ICB innovative cosmetic brands GmbH ezért egyrészt statisztikailag dolgozza fel, másrészt pedig kiértékeli azzal a céllal, hogy növelje az adatvédelmet és az adatbiztonságot a cégnél és végső soron biztosítsa az optimális védelmi szintet a személyes adatok feldolgozásánál. A kiszolgáló naplófájljainak névtelen adatai külön-külön tárolásra kerülnek az érintett személy által szolgáltatott személyes adatoktól.

6. Regisztrálás az internet oldalunkon

Az adatalanynak lehetősége van arra, hogy az adatkezelő honlapján személyes adatokat regisztráljon. Az, hogy az adatkezelőnek küldendő személyes adatokból melyek kerülnek felhasználásra a regisztrációhoz, az a megfelelő bemeneti maszktól függ. Az adatalany által bevitt személyes adatokat az adatkezelő kizárólag belső használatra és saját céljaira gyűjti és tárolja. Az adatkezelő továbbadhatja az adatokat egy vagy több szolgáltatónak, például egy csomagküldő szolgálatnak, akik a személyes adatokat szintén kizárólag saját belső használatra dolgozzák fel.

Az adatkezelő a honlapján történő regisztrációval tárolja az adatalany internetszolgáltatója (ISP) által kiosztott IP-címét, a regisztráció dátumát és időpontját is. Ezen adatok tárolása a háttérben zajlik, hogy így minél jobban megakadályozható legyen a szolgáltatásainkkal történő visszaélés, és hogy ezt az információt, ha szükséges, elkövetett bűncselekmények tisztázására használjuk fel. Ebben a tekintetben az adatok tárolása szükséges az adatkezelő biztonságához. Ezeknek az adatoknak a továbbadása harmadik személyeknek nem történik meg, kivéve, ha törvényi kötelezettség terheli az adatkezelőt a bűnüldözési szervek felé.

Az érintett személy regisztrációja a személyes adatok önkéntes megadásával történik, és az adatkezelő számára azt a célt szolgálja, hogy az adatalanynak olyan tartalmakat és szolgáltatásokat tudjon nyújtani, amiket azok jellegének megfelelően csak regisztrált személyeknek kínál fel.  A regisztrált személyek bármikor módosíthatják a regisztráció során megadott személyes adataikat, vagy teljesen törölhetik azokat az adatkezelő adatbázisából.

Az adatkezelőnek kérésre bármikor tájékoztatnia kell bármely adatalanyt az általa tárolt személyes adatok tartalmáról. Ezenkívül az adatkezelő köteles az adatalany kérésére a személyes adatokat bármikor módosítani vagy törölni, amennyiben ez nem ütközik semmilyen törvényi tárolási előírással. Az adatkezelő valamennyi munkatársa ebben a vonatkozásban az adatalany rendelkezésére kell, hogy álljon.

7. Előfizetés a hírlevelünkre

Az ICB innovative cosmetic brands GmbH weboldalán a felhasználók lehetőséget kapnak a cégünk hírlevelére történő feliratkozásra. Az, hogy a hírlevélre történő feliratkozás kezdeményezésekor az adatkezelőnek küldendő személyes adatokból melyek kerülnek felhasználásra, az a megfelelő bemeneti maszktól függ.

Az ICB innovative cosmetic brands GmbH rendszeres időközönként tájékoztatja az ügyfeleit és üzleti partnereit a hírlevélen keresztül a cég ajánlatairól. Társaságunk hírlevelét az előfizető alapjában véve csak akkor kaphatja meg, ha (1) az érintettnek van érvényes e-mail címe, és (2) regisztrált a hírlevél fogadására. Jogi okokból az előfizető először kap egy megerősítő e-mailt egy kettős opt-in eljárással. Ezt a megerősítő e-mailt használják annak ellenőrzésére, hogy az e-mail cím tulajdonosa, mint az érintett személy engedélyezte-e a hírlevél átvételét.

A hírlevelünkre történt regisztráció során elmentjük az internetszolgáltató (ISP) által az érintett személy által a nyilvántartásba vétel időpontjában használt számítógépes rendszernek adott IP-címet, a dátumot és a regisztráció időpontját. Ezen adatok összegyűjtése szükséges ahhoz, hogy a későbbiekben ki tudjuk vizsgálni az esetet, ha (esetlegesen) visszaélés történt az érintett személy e-mail címével, és ezáltal az adatkezelő jogi biztosítékául szolgál az adatalany számára.

A hírlevélre történő regisztráció során gyűjtött személyes adatokat kizárólag a hírlevél küldése céljából használjuk fel. Ezen túlmenően a hírlevélre feliratkozókat e-mailben is értesíteni lehet, ha ez a hírlevél vagy a regisztrálás céljaiból szükséges, ahogy ez a hírlevél vagy technikai változtatások esetén is bekövetkezhet. A hírlevél szolgáltatás részeként gyűjtött személyes adatok harmadik felek részére történő átadása nem történik meg. A hírlevélre történő feliratkozást az érintett bármikor megszüntetheti. Az adatalany által a hírlevélre történő feliratkozáshoz adott személyes adatok tárolására vonatkozó hozzájárulás bármikor visszavonható. A beleegyezés visszavonása céljából bármely a hírlevélben található link alkalmazható. Lehetőség van a hírlevélről történő leiratkozásra bármikor, közvetlenül a vezérlő honlapján is, vagy más módon is tájékoztatni lehet az adatkezelőt.

8. Hírlevél-követés

Az ICB innovative cosmetic brands GmbH internet oldalai un. számláló képpontot is használnak. A számláló pixel egy olyan miniatűr grafika, amely beágyazódik olyan e-mailekbe, amelyeket HTML formátumban küldenek a naplófájl rögzítéséhez és a naplófájlelemzés engedélyezéséhez. Ez lehetővé teszi az online marketing kampányok sikerének vagy kudarcának statisztikai értékelését. A beágyazott képpont alapján az ICB innovative cosmetic brands GmbH azonosítani tudja, hogy egy e-mailt az érintett személy megnyitott-e és mikor, és az e-mailben lévő linkek melyikére kattintott rá.

A hírlevelekben szereplő számláló képpontokon keresztül összegyűjtött személyes adatokat az adatkezelő eltárolja és értékeli annak érdekében, hogy optimalizálni tudja a hírlevelek megjelenítését és a jövőbeni hírlevelek tartalmának az adatalany érdeklődéséhez történő jobb alkalmazkodását. Ezek a személyes adatok nem kerülnek átadásra harmadik felek számára. Az adatalany bármikor visszavonhatja a kettős opt-in eljárással megadott külön beleegyezési nyilatkozatot. A visszavonás után a adatkezelő törli ezeket a személyes adatokat. Egy hírlevél lemondását az ICB innovative cosmetic brands GmbH automatikusan a személyes adatok feldolgozásának visszavonásaként kezeli.

9. Kapcsolatfelvételi lehetőség az internet oldalon keresztül

Az ICB innovative cosmetic brands GmbH honlapja, a jogi előírásoknak megfelelően, olyan információkat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a gyors elektronikus kapcsolatfelvételt, valamint a velünk való közvetlen kommunikációt a cégünkkel, amely tartalmazza az úgynevezett elektronikus levél (e-mail cím) általános címét is. Ha az adatalany e-mailen vagy egy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül kapcsolatba lép az adatkezelővel, akkor az adatalany által biztosított személyes adatok automatikusan elmentésre kerülnek. Az ilyen személyes adatok, amelyeket egy személy önként továbbít az adatkezelőnek, eltárolásra kerülnek adatfeldolgozás vagy adatkezelés céljából. A személyes adatok harmadik személyek számára történő továbbadása nem engedélyezett.

10. A Google-Tool használata az űrlapjaink védelmére

Mi a Google LLC szolgáltató (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) szolgáltatásait alkalmazzuk azért, hogy megállapíthassuk, hogy a mi kapcsolati vagy hírlevél-űrlapjainkat egy feljogosított látogató vagy egy esetleges támadó töltötte-e ki. A Google ezt a következő adatok alapján ellenőrzi: felhasznált készülék IP-címe, látogatott weboldalak, látogatás dátuma és időtartama, böngésző és operációs rendszer típusának azonosítását lehetővé tévő adatok, Google-fiók (ha a felhasználó be van jelentkezve), egér mozgásai, valamint képazonosítási feladatok. A mi weboldalunkon jogos érdekből történik ez a fajta adatfeldolgozás, ami biztosítja a weboldalunk biztonságát, és megvéd minket az adatok automatikus betáplálásával (támadásokkal) szemben. További információkat a következő hivatkozás alatt találhat: https://www.google.com/policies/privacy/. A tiltakozás lehetőségét itt találhatja meg: https://adssettings.google.com/authenticated.

11. Google webes betűkészletek használata

A jelen internet oldalon Google webes betűkészleteket használunk az egyes írásmódok egységes megjelenítése érdekében, melyeket a Google bocsát rendelkezésre. Amikor Ön meglátogat egy oldalt, a böngésző betölti a szükséges webes betűtípusokat a böngésző gyorsítótárába, hogy megfelelően jelenítse meg a szövegeket és a betűtípusokat. A Google webes betűtípusok használata az online szolgáltatások következetes és vonzó megjelenítésének érdekében történik. Ez a DSGVO rendelet 6. cikk, 1. bekezdés, f pontja értelmében jogos érdeknek minősül. A Google webes betűtípusokról további információt a https://developers.google.com/fonts/faq címen és a Google adatvédelmi irányelveiben itt talál: https://www.google.com/policies/privacy/.

12. A személyes adatok rutinszerű törlése és blokkolása

Az adatkezelő az adatalany személyes adatait csak addig dolgozza fel és tárolja, amíg megvalósul az adatfeldolgozás célja, vagy ameddig az európai irányelvek vagy rendeletek vagy bármely más jogalkotó jogszabály vagy rendelet, amelyet az adatkezelő köteles betartani, azt előírja.

Ha a tárolási cél megszűnik, vagy ha az európai irányelvek és rendeletek vagy bármely más vonatkozó jogalkotó által előírt tárolási időtartam lejár, a személyes adatokat a törvényi rendelkezéseknek megfelelően rutinszerűen blokkolni vagy törölni kell.

13. Az adatalany jogai

 • a) A megerősítéshez való jog

Minden egyes adatalanynak joga van az európai irányelvek és szabályozók által meghatározott módon arra, hogy megkövetelje az adatkezelőtől annak megerősítését, hogy a vele kapcsolatos személyes adatok feldolgozása folyamatban van-e. Ha egy érintett személy élni kíván ezzel a megerősítési jogával, akkor bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő alkalmazottjaival.

 • b) Az információhoz való jog

Minden egyes adatalanynak joga van az európai irányelvek és szabályozók által meghatározott módon arra, hogy az adatkezelőktől bármikor ingyenes tájékoztatást kérjen a tárolt személyes adatairól, ill. hogy annak egy példányát megkapja. Ezenkívül az egyes adatalanyoknak joguk van az európai irányelvek és szabályozók által meghatározott módon arra, hogy információkat kapjanak az alábbiakkal kapcsolatban:

 • a feldolgozás céljai
 • a feldolgozni kívánt személyes adatok kategóriái
 • azok a címzettek vagy címzettek kategóriái, akiknek a személyes adatait nyilvánosságra hozták vagy még mindig nyilvánosságra hozzák, különösen ha harmadik országbeli címzettek vagy a nemzetközi szervezetek számára továbbítás történik
 • lehetőség szerint a tervezett időtartam, amely ideje alatt a személyes adatokat tárolják, vagy ha ez nem lehetséges, az időtartam meghatározásának kritériumai
 • az adatalanyokat érintő személyes adatok kijavításának vagy törlésének joga, illetve az adatkezelő általi feldolgozás korlátozása vagy az ilyen feldolgozásra való kifogás joga
 • a felügyeleti hatósághoz történő fellebbezés jogának fennállása
 • ha a személyes adatokat nem az adatalanyról gyűjtik be: Minden rendelkezésre álló információ az adatok forrásáról
 • egy automatizált döntéshozatal megléte, beleértve a profilalkotást a DS-GVO 22. cikk 1. és 4. bekezdései szerint, és - minimálisan ezekben az esetekben - érdemi információ az adatalany személyes adatai feldolgozásának logikájáról terjedelméről és az elérni kívánt hatásról

Emellett az adatalanynak joga van megtudni, hogy a személyes adatokat továbbították-e egy harmadik országnak vagy egy nemzetközi szervezetnek. Ha ez a helyzet, akkor az érintettnek joga van információt szerezni az átadással kapcsolatos megfelelő garanciákról.

Ha egy érdekelt fél élni kíván ezzel az információhoz való jogával, akkor bármikor felveheti a kapcsolatot az adatkezelő alkalmazottjaival.

 • c) Helyesbítéshez való jog

Minden egyes adatalanynak joga van az európai irányelvek és szabályozók által meghatározott módon arra, hogy kérje az őt érintő pontatlan személyes adatok azonnali helyesbítését. Továbbá az érintettnek joga van arra, hogy a feldolgozás céljait figyelembe véve, kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, akár egy kiegészítő nyilatkozatot is bekérve.

Ha egy érintett személy élni kíván ezzel a megerősítési jogával, akkor bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő alkalmazottjaival.

 • d) Törlés joga (elfelejtve levés joga)

Minden egyes adatalanynak joga van az európai irányelvek és szabályozók által meghatározott módon arra, hogy kérje az őt érintő személyes adatok azonnali törlését, amennyiben az adatfeldolgozás nem szükséges, és ha az alábbi okok egyike fennáll:

 • A személyes adatokat olyan célból gyűjtötték vagy dolgozták fel, amelyekre már nincs szükség.
 • Az érintett személy visszavonja az általa megadott engedélyt, a DS-GVO 6. cikk, 1. bekezdés a pontja vagy a 9. cikk, 2. bekezdés a pontja szerint, és nincs más egyéb jogi alapja a feldolgozásnak.
 • Az érintett személy kifogást emel a feldolgozás ellen a DS-GVO 21. cikk, 1. bekezdése szerint, és nem állnak fenn más elsőbbséget élvező okok a feldolgozásra, vagy ha az érintett személy a DS-GVO 21. cikk, 2. bekezdése szerint emel kifogást a feldolgozás ellen.
 • A személyes adatokat jogellenesen dolgozták fel.
 • A személyes adatok törlése az uniós vagy nemzeti jog azon jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges, amelyek vonatkoznak az adatkezelőre.
 • A személyes adatokat a DS-GVO 8. cikk, 1. bekezdése alapján az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatban gyűjtötték.

Ha a fenti okok valamelyike fennáll és az érintett személy az eltárolt személyes adatainak törlését igényli a ICB innovative cosmetic brands GmbH cégnél, akkor bármikor fordulhat ezzel az igénnyel az adatkezelő munkatársaihoz. Az ICB innovative cosmetic brands GmbH alkalmazottai gondoskodnak arról, hogy a törlés iránti kérelem azonnal teljesítésre kerüljön.

Ha a személyes adatokat ICB innovative cosmetic brands GmbH nyilvánosságra hozta, és ha a cégünk köteles a DS-GVO 17. cikk, 1. bekezdése alapján a személyes adatok törlését elvégezni, akkor az ICB innovative cosmetic brands GmbH meghozza a megfelelő intézkedéseket, beleértve a technikai jellegűeket is, figyelembe véve a rendelkezésre álló technológiát és az implementációs költségeket, hogy értesítsen más a feldolgozásban érintett adatkezelőket is a törlésről és gondoskodik az összes link törléséről, amik az érintett személy adatait tartalmazzák, beleértve azok másolatait és ismétléseit is, amennyiben a feldolgozás más célból nem szükséges. Az CB innovative cosmetic brands GmbH munkatársai egyedi esetekben gondoskodnak a szükséges intézkedések elvégzéséről.

 • e) A feldolgozás korlátozásának joga

Minden egyes adatalanynak joga van az európai irányelvek és szabályozók által meghatározott módon arra, hogy kérje az őt érintő személyes adatok feldolgozásának korlátozását, ha az alábbi feltételek valamelyike ​​érvényben van:

 • Az adatalany vitatja a személyes adatok pontosságát, egy olyan időtartamon keresztül, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.
 • A feldolgozás jogellenes, az adatalany megtagadja a személyes adatok törlését, és kéri a személyes adatok korlátozását.
 • Az adatkezelőnek többé nincs szüksége a személyes adatok feldolgozására, de az adatalanynak szüksége van rá, jogainak érvényesítésére, gyakorlására, vagy megvédésére.
 • Az érintett személy kifogást emel a feldolgozással szemben a DS-GVO 21. cikk, 1. bekezdése alapján, és még nem tisztázott, hogy az adatkezelő jogos érdeke előnyt élvez-e az érintett személy igényével szemben.

Ha a fenti feltételek valamelyike érvényesül, és az adatalany kéri a tárolt személyes adatainak a ICB innovative cosmetic brands GmbH általi korlátozását, akkor bármikor fordulhat ezzel az igénnyel az adatkezelő munkatársaihoz. Az ICB innovative cosmetic brands GmbH munkatársai kezdeményezik a feldolgozás korlátozását.

 • f) Adatátviteli jog

Minden egyes adatalanynak joga van az európai irányelvek és szabályozók által meghatározott módon arra, hogy megkapja az őt érintő személyes adatokat, melyeket korábban az adatkezelő rendelkezésére bocsátott, egy strukturált, általánosan elterjedt és géppel olvasható formátumban. Arra is joga van, hogy ezeket korlátozás nélkül átadhassa egy másik adatkezelőnek, anélkül, hogy őt ebben a korábbi adatkezelő akadályozná, amennyiben az adatfeldolgozás alapját a hozzájárulása képezi a DS-GVO 6. cikk, 1. bekezdés, a pontja szerint, vagy a DS-GVO 9. cikk, 2. bekezdés, a pontja szerint, vagy egy szerződés teljesítése alapján történik a DS-GVO 6. cikk, 1. bekezdés b pontja szerint és a feldolgozás automatizált eljárásokkal történik, feltéve, hogy a feldolgozás nem szükséges olyan feladatok ellátásához, amelyek közérdeket képviselnek vagy a közhatalom gyakorlásához szükségesek, amelyet az adatkezelőnek el kell végezni.

Továbbá az adatalanynak joga van a személyes adatainak az átvitelére a DS-GVO 20. cikk, 1. bekezdése szerint, közvetlenül az egyik adatkezelőtől a másikhoz, ha ez technikailag megvalósítható és ha ezáltal nem sérülnek más személyek jogai és jogosultságai.

Az adatátvitelhez való jog érvényesítésére az adatalany bármikor felveheti a kapcsolatot az ICB innovative cosmetic brands GmbH munkatársaival.

 • g) Kifogásolási jog

Minden egyes adatalanynak joga van az európai irányelvek és szabályozók által meghatározott módon arra, hogy az egyéni sajátos szituációjából adódóan, bármikor kifogást emeljen a személyes adatainak feldolgozásával szemben, a DS-GVO 6. cikk, 1. bekezdés, e vagy f pontja értelmében. Ez vonatkozik a jelen rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is.

Az ICB innovative cosmetic brands GmbH ebben az esetben nem dolgozza fel tovább a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy a feldolgozásra elengedhetetlen, védelemre szoruló okokból kifolyólag van szükség, amelyek elsőbbséget élveznek az adatalany igényével szemben, vagy ha a feldolgozás jogi igények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme érdekében történik.

Ha az ICB innovative cosmetic brands GmbH a személyes adatokat közvetlen reklámozási célból dolgozza fel, akkor az érintettnek bármikor jogában áll a személyes adatok reklámozás céljából történő feldolgozását kifogásolni. Ez vonatkozik a profilkészítésre is, amennyiben az ilyen közvetlen reklámozáshoz kapcsolódik. Ha az adatalany kifogást emel az ICB innovative cosmetic brands GmbH cégnél a személyes adatok közvetlen reklámozás céljából történő feldolgozása ellen, akkor az ICB innovative cosmetic brands GmbH nem dolgozza fel többet a személyes adatokat közvetlen reklámozási céllal.

Ezenkívül az adatalany az egyéni sajátságos helyzetéből adódó okok miatt jogosult arra, hogy a személyes adatainak az ICB innovative cosmetic brands GmbH által tudományos vagy történeti kutatási, vagy statisztikai célokból történő feldolgozása ellen kifogást emeljen a DS-GVO 89. cikk, 1. bekezdése értelmében, kivéve, ha az ilyen feldolgozás közérdekű feladat ellátásához szükséges.

A kifogásolási jog érvényesítésére az adatalany bármikor felveheti a kapcsolatot az ICB innovative cosmetic brands GmbH munkatársaival. Az adatalanynak továbbá joga van az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások használatával összefüggésben - a 2002/58 irányelvvel ellentétben - automatikus eljárással szintén kifogást emelni, amelynél műszaki specifikáció kerül alkalmazásra.

 • h) Automatizált döntések egyedi esetekben, beleértve a profilalkotást is

Minden egyes adatalanynak joga van az európai irányelvek és szabályozók által meghatározott módon arra, hogy ne vesse alá magát egy  kizárólag automatizált feldolgozáson alapuló - beleértve profilalkotást is - döntésnek, amelynek vele szemben jogi következményei vannak, vagy őt hasonló módon negatívan befolyásolják, kivéve ha a döntésre szükség van (1) egy az adatkezelő és az adatalany közötti szerződés megkötéséhez, vagy annak végrehajtásához, vagy ha (2), az Európai Unió vagy egy tagállama törvényi rendelkezése alapján, amelyek az adatkezelőre kötelező érvényűek, a döntés engedélyezett és ha ezek a törvényi rendelkezések olyan rendelkezéseket tartalmaznak amik az adatalany jogait, jogosultságait valamint jogos érdekeit biztosítják, vagy (3) az érintett személy kifejezett beleegyezésével.

Ha a döntésre szükség van (1) egy az adatkezelő és az adatalany közötti szerződés megkötéséhez, vagy annak végrehajtásához, vagy ha (2) a döntéshez az érintett személy kifejezetten hozzájárul, akkor az ICB innovative cosmetic brands GmbH megfelelő intézkedéseket hoz, hogy megvédje az adatalany jogait, jogosultságait valamint jogos érdekeit, amihez az adatkezelő részéről minimum egy személy beavatkozására jogosultnak kell lenni, a saját nézőpont előadására és a döntés megtámadására.

Ha egy érintett személy élni kíván az automatizált döntések meghozatalával kapcsolatos jogával, akkor bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő alkalmazottjaival.

 • i) Egy adatvédelmi hozzájárulás visszavonására vonatkozó jog

Minden egyes adatalanynak joga van az európai irányelvek és szabályozók által meghatározott módon arra, hogy bármikor visszavonja a személyes adatok feldolgozására vonatkozó adatvédelmi hozzájárulását.

Ha egy érintett személy élni kíván adatvédelmi hozzájárulás visszavonására vonatkozó jogával, akkor bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő alkalmazottjaival.

14. Adatvédelmi előírások a Facebook alkalmazásáról és használatáról

Az adatkezelő beépítette a Facebook cég elemeit erre a weboldalra. A Facebook egy közösségi hálózat.

Egy közösségi hálózat, egy olyan internetes társas találkozóhely, egy olyan online közösség, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy rendszeresen kommunikáljanak egymással és kölcsönhatásra lépjenek a virtuális térben. Egy közösségi hálózat platformként szolgálhat a nézetek és a tapasztalatok cseréjére, vagy lehetővé teszi az internetes közösség számára személyes vagy üzleti információk nyújtását. A Facebook lehetővé teszi a közösségi felhasználók számára többek között, hogy magán profilokat készítsenek, fényképeket töltsenek fel és új barátokat szerezzenek.

A Facebook üzemeltetõje a Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. A személyes adatok feldolgozásáért felelős adatkezelő, ha az érintett az Egyesült Államokon vagy Kanadán kívül él, a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

A jelen internetoldal minden egyes látogatásakor, amelyet az adatkezelő működtet, és ahova integrálva lett egy Facebook komponens, (Facebook bővítmény), az internet böngésző automatikusan aktiválásra kerül hogy töltse le a látogató adatalany informatikai rendszerére a megfelelő Facebook komponens megjelenítését. Az összes Facebook-bővítmény áttekintése a https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US címen található. Ezen technikai folyamat részeként a Facebook tájékoztatást kap arra vonatkozóan, hogy az érintett személy a honlap mely al-oldalait látogatja meg.

Ha a látogató egyidejűleg be van jelentkezve a Facebookba, a Facebook a honlapon tett minden egyes látogatáskor felismeri az érintettet, és követi a weboldalunkon tartózkodás teljes időtartama alatt, hogy az érintett személy a honlap mely al-oldalait látogatja meg. Ezt az információt a Facebook-komponensek gyűjtik össze, és a Facebook hozzárendeli őket az adatalany megfelelő Facebook-fiókjához. Ha az érintett személy aktiválja a weboldalunkon található Facebook gombok egyikét, például a "Like" gombot, vagy ha az érintett személy észrevételt tesz, a Facebook ezt az információt az érintett személy személyes Facebook felhasználói fiókjához rendeli, és eltárolja ezeket a személyes adatokat.

A Facebook mindig akkor kap információt a Facebook komponenseken keresztül, hogy az adatalany meglátogatta a honlapunkat, ha az adatalany a weboldalunkhoz való hozzáférésével egyidejűleg be van jelentkezve a Facebookba is; ez attól függetlenül is megtörténik, hogy a személy rákattint-e a Facebook komponensre vagy sem. Ha az adatalany nem kívánja az ilyen adattovábbítást a Facebookra, akkor megakadályozhatja azt a Facebook-ból történő kijelentkezéssel, mielőtt a honlapunkat meglátogatná.

A Facebook által közzétett adatvédelmi irányelv, amely a https://www.facebook.com/about/privacy/ címen érhető el, tájékoztatást nyújt a Facebook által történő személyes adatok gyűjtéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról. Itt az is le van írva, hogy a Facebook milyen adatvédelmi lehetőségeket kínál a magánélet védelme érdekében. Emellett különböző alkalmazások állnak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik az adatok továbbításának megakadályozását a Facebookra. Ilyen alkalmazásokat használhat az adatalany, hogy letiltsa az adatok továbbítását a Facebookra.

Ez az oldal a Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ( "Facebook") un. "Facebook Pixel” alkalmazását használja. A látogatók kifejezett beleegyezése esetén, ezen keresztül nyomon követhető a felhasználók viselkedése, ha láttak egy Facebook hirdetést vagy rákattintottak arra. Ennek a folyamatnak az a célja, hogy értékelhető legyen a Facebook hirdetések statisztikai és piackutatási célú hatékonysága és segíthet a jövőbeli hirdetési intézkedések optimalizálásában.
Az összegyűjtött adatok névtelenek, ezért nem adnak semmilyen következtetési lehetőséget a felhasználók személyazonosságáról. Ugyanakkor a Facebook adatai eltárolásra és feldolgozásra kerülnek, hogy lehetséges legyen a kapcsolat megteremtése az adott felhasználói profilhoz és hogy a Facebook felhasználhassa az adatokat hirdetési célokra a Facebook adatvédelmi irányelvei szerint (https://www.facebook.com/about/privacy/). Engedélyezheti a Facebooknak és partnerei számára, hogy hirdetéseket jelenítsenek meg a Facebookon és azon kívül. Ezzel a céllal a későbbiekben egy sütit is eltárolhat a számítógépén. Ezek a feldolgozási műveletek kizárólag a DS-GVO 6. cikk, 1. bekezdés, a pontja szerint csak az Ön kifejezett hozzájárulásával végezhetők el.
A Facebook pixel használatához történő hozzájárulási nyilatkozatot csak 13 évesnél idősebb felhasználók tehetnek. Ha Ön fiatalabb, akkor kérje meg a nevelője az engedélyt az Ön számára.
Az USA-ban alapított Facebook Inc. rendelkezik egy US Privacy Shield nevű tanúsítvánnyal az európai adatvédelmi megállapodásra vonatkozóan, ami biztosítja az EU-ban érvényes adatvédelmi szint betartását.
A sütik használatának deaktiválására a számítógépén beállíthatja internetböngészőjét úgy, hogy a jövőben több süti ne legyen tárolható a számítógépen, vagy a már tárolt sütik törölhetők. Ha azonban kiiktatja az összes sütit, akkor a weboldalunk egyes funkciói már nem fognak működni. Elutasíthatja a harmadik féltől származó sütiket is, mint például a Facebook sütik használatát a Digital Advertising Alliance webhelyén is: http://www.aboutads.info/choices/

15. Adatvédelmi rendelkezések a Google Analytics alkalmazására és használatára (névtelenítési funkcióval)

Az adatkezelő ezen a weboldalon integrálta a Google Analytics elemeit (anonimizálási funkcióval). A Google Analytics egy webes elemzési szolgáltatás. A webes elemzés a webhelyek látogatóinak viselkedésére vonatkozó adatok gyűjtése és elemzése. Egyebek között a webes elemző szolgáltatás adatokat gyűjt össze arról, hogy mely webhelyekről érkezett a látogató az szóban forgó weboldalra (ún. Referrers), mely aloldalakat látogatta meg, vagy hogy milyen gyakran és milyen ideig tartózkodott egy aloldalon. A webes elemzést elsősorban az internetes hirdetések optimalizálására és az internetes hirdetések költség-haszon elemzésére használják.

A Google Analytics elemek üzemeltetője a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Azadatkezelő a Google Analytics szolgáltatáson keresztül a "_gat._anonymizeIp" kiegészítést használja a webes elemzésekhez. Ezzel a kiegészítéssel, az adatalany internet-kapcsolatának IP-címét a Google lerövidíti és anonimizálja, amikor a honlapunkat egy az Európai Unió tagállamában vagy más a megállapodást aláíró az Európai Gazdasági Térségben élő látogató keresi fel.

A Google Analytics elemek célja, hogy elemezze a látogatókat a webhelyünkön. A Google az összegyűjtött adatokat és információkat, többek között arra használja fel, hogy elemezze a honlapunk használatát annak érdekében, hogy online jelentéseket lehessen készíteni a tevékenységekről a honlapunkon, az internet oldalunk kiterjesztett használatának elősegítésére a kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggésben.

A Google Analytics egy sütit helyez el az adatalany információtechnológiai rendszerében. Azt, hogy mik a sütik, már kifejeztük az előzőekben. A sütik használatával a Google tehetővé teszi weboldalunk használatának elemzését. A jelen internetoldal minden egyes meglátogatásakor, amelyet az adatkezelő működtet, és ahova integrálva lett egy Google Analytics komponens, az internet böngésző automatikusan aktiválásra kerül hogy töltse le a látogató adatalany informatikai rendszerére a megfelelő Google Analytics komponenst a Google online elemzések lehetővé tételéhez. Ennek a technikai folyamatnak a részeként a Google megkap olyan személyes adatokat, mint például az adatalany IP-címe, amelyek a Google, számára többek között arra szolgálnak, hogy elemezni tudja a látogatók származását és a kattintásait, hogy ezekből következtetéseket lehessen levonni.

A sütik segítségével olyan személyes adatok kerülnek eltárolásra, mint például a látogatás ideje, a hozzáférés helye, honnan érkezett a látogató és milyen gyakran látogatta meg az oldalt. Minden alkalommal, amikor meglátogatja weboldalunkat, az Ön személyes adatai, beleértve az internetkapcsolat IP-címét is, átkerülnek a Google-höz az Amerikai Egyesült Államokba. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google az ezen a technikai folyamaton keresztül gyűjtött személyes adatokat bizonyos körülmények között harmadik félnek is továbbíthatja.

Az adatalany bármikor letilthatja a fenti módon beállított sütik használatát a weblapunk beállításainál, az internet böngésző megfelelő beállításán keresztül, és így tartósan leállíthatja a sütik használatát. Az alkalmazott böngésző ilyen beállítása megakadályozza a Google számára, hogy sütiket helyezzen el az adatalany informatikai rendszerére. Ezenkívül a Google Analytics által már beállított süti bármikor törölhető az internetes böngésző beállításai vagy más szoftverprogramok segítségével. Hangsúlyozzuk azonban, hogy ebben az esetben esetleg nem tudja teljes mértékben használni a honlap összes funkcióját.

Továbbá az adatalanynak lehetősége van a Google Analytics által az internet oldal vonatkozásában létrehozott adatok gyűjtésének és a Google általi feldolgozásának megtiltására és megakadályozására. Ehhez az adatalanynak le kell töltenie egy böngésző-bővítményt a következő címen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ez a böngésző-bővítmény a JavaScripten keresztül tájékoztatja a Google Analytics-et, hogy a webhelyek látogatásával kapcsolatos adatok és információk nem továbbíthatók a Google Analytics számára. A böngésző bővítményének telepítését a Google kifogásolásként értékeli. Ha az adatalany informatikai rendszerét később törlik, formatálják vagy újratelepítik, az érintettnek újra telepítenie kell a böngészőbővítményt a Google Analytics letiltásához. Ha a böngésző bővítményét az adatalany vagy más személy annak megbízásából eltávolítja vagy letiltja, akkor azt szükség esetén újra kell installálni vagy aktiválni.

A böngésző kiegészítőjének vagy a mobil eszközök böngészőinek alternatívájaként kattintson erre a linkre, hogy megakadályozza a Google Analytics jövőbeni észlelését ezen az oldalon: Analytics Opt-Out. Az opt-out cookie a készülékén tárolódik. Ha törli a cookie-kat, kattintson erre a linkre.

Az általunk elküldött és sütikkel, felhasználói azonosítókkal (pl. felhasználói azonosító) vagy hirdetési azonosítóval ellátott adatok automatikusan törlődnek 26 hónap elteltével. Az olyan adatok törlésére, amelyek elérték a megőrzési időtartamukat, havonta egyszer kerül sor.

Amennyire Ön beleegyezett a Google-hoz, az ott tárolt adatait is használjuk, hogy személyre szabhassuk webhelyünk használatát a „Google Jelek” alapján. Ezek az adatok felhasználhatók a különböző eszközök térképezésére is. Ha ezt nem kívánja, bármikor visszavonhatja a Google hozzájárulását.

További információk és a Google adatvédelmi irányelvei megtalálhatók a https://policies.google.com/privacy?hl=hu és a https://www.google.com/analytics/terms/hu.html címen. A Google Analytics részletesebb ismertetése a https://www.google.com/analytics/terms/hu.html címen található.

16. A Google Térkép alkalmazására és használatára vonatkozó adatvédelmi irányelvek

A jelen weboldal a Google Inc. Google Maps termékét használja. A webhely használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Google Inc, annak képviselői és harmadik felek a Google által automatikusan begyűjtött személyes adatait eltárolják és feldolgozzák.

A Google Maps használati feltételeit itt találja: "Google Maps Általános Használati Feltételei" (https://www.google.com/intl/hu_hu/help/terms_maps/). A részleteket lásd a Google Adatvédelmi Központjában itt google.de: Átláthatóság és választási lehetőségek (https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=de) és Adatvédelmi rendelkezések (https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=de).

17. Adatvédelmi előírások az Instagram alkalmazásáról és használatáról

Az adatkezelő beépítette a Instagram szolgáltatás elemeit erre a weboldalra. Az Instagram egy olyan szolgáltatás, amely egy audiovizuális platformnak minősül, és lehetővé teszi a felhasználók számára a fényképek és videók megosztását, valamint az ilyen adatok más közösségi hálózatokhoz történő továbbítását.

Az Instagram működtető cége az Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 első emelet, Menlo Park, CA, USA.

A jelen internetoldal minden egyes látogatásakor, amelyet az adatkezelő működtet, és ahova integrálva lett egy Instagram komponens, (Insta-gomb), az internet böngésző automatikusan aktiválásra kerül hogy töltse le a látogató adatalany informatikai rendszerére a megfelelő Instagram komponens megjelenítését. Ezen technikai folyamat részeként az Instagram tájékoztatást kap arra vonatkozóan, hogy az érintett személy a honlap mely al-oldalait látogatja meg.

Ha a látogató egyidejűleg be van jelentkezve az Instagram-ba is, az Instagram a honlapon tett minden egyes látogatáskor felismeri az érintettet, és követi a weboldalunkon tartózkodás teljes időtartama alatt, hogy az érintett személy a honlap mely al-oldalait látogatja meg. Ezt az információt az Instagram-komponensek gyűjtik össze, és az Instagram hozzárendeli őket az adatalany megfelelő Instagram-fiókjához. Ha az érintett személy bekapcsolja a weboldalunkon található Instagram gombok egyikét, akkor az ezzel továbbított adatok és információk hozzá lesznek rendelve a felhasználó személyes Instagram kontójához és azokat az Instagram eltárolja és feldolgozza.

Az Instagram mindig akkor kap információt az Instagram komponenseken keresztül, hogy az adatalany meglátogatta a honlapunkat, ha az adatalany a weboldalunkhoz való hozzáférésével egyidejűleg be van jelentkezve az Instagramba is; ez attól függetlenül is megtörténik, hogy a személy rákattint-e az Instagram komponensre vagy sem. Ha az adatalany nem kívánja az ilyen adattovábbítást az Instagramra, akkor megakadályozhatja azt az Instagramból történő kijelentkezéssel, mielőtt a honlapunkat meglátogatná.

További információk és az Instagram adatvédelmi irányelvei megtalálhatók a https://help.instagram.com/155833707900388 és https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ címen.

18. Adatvédelmi előírások a YouTube alkalmazásáról és használatáról

Az adatkezelő beépítette a YouTube cég elemeit erre a weboldalra. A YouTube egy internetes videoportál, amely lehetővé teszi a videókat kiadók számára, hogy ingyenesen közzétegyenek videoklipeket és más felhasználók ezeket szabadon megtekinthessék, értékelhessék és megjegyzéseket fűzhessenek hozzá. A YouTube az összes típusú videó közzétételét lehetővé teszi, így teljes film- és televízióműsorok, de zenei videók, trailerek és a felhasználók által készített saját felvételek is megtekinthetők ezen az internet portálon.

A YouTube működtető vállalata a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. A YouTube, LLC a Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA leányvállalata.

A jelen internetoldal minden egyes látogatásakor, amelyet az adatkezelő működtet, és ahova integrálva lett egy YouTube komponens, (YouTube-Video), az internet böngésző automatikusan aktiválásra kerül hogy töltse le a látogató adatalany informatikai rendszerére a megfelelő YouTube-Video komponens megjelenítését. További információ a YouTube-ról a https://www.youtube.com/yt/about/hu/ címen található. Ezen technikai folyamat részeként a YouTube és a Google tájékoztatást kapnak arra vonatkozóan, hogy az érintett személy a honlap mely al-oldalait látogatja meg.

Ha az adatalany egyszerre a YouTube-ra is be van jelentkezve, akkor a YouTube felismeri, ha egy YouTube-videót tartalmazó aloldalat látogat meg, és hogy az érintett személy a honlap mely al-oldalait látogatja meg. Ezt az információt a YouTube és a Google gyűjtik össze, és hozzárendelik az adatalany megfelelő YouTube-fiókjához.

A YouTube mindig akkor kap információt a YouTube komponenseken keresztül, hogy az adatalany meglátogatta a honlapunkat, ha az adatalany a weboldalunkhoz való hozzáférésével egyidejűleg be van jelentkezve a YouTube-ba is; ez attól függetlenül is megtörténik, hogy a személy rákattint-e a YouTube komponensre vagy sem. Ha az adatalany nem kívánja az ilyen adattovábbítást a YouTube-ra, akkor megakadályozhatja azt a YouTube-ból történő kijelentkezéssel, mielőtt a honlapunkat meglátogatná.

A YouTube által közzétett adatvédelmi irányelv, amely a https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=de  címen érhető el, tájékoztatást nyújt a YouTube és a Google által történő személyes adatok gyűjtéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról.

19. A feldolgozás jogalapja

DS-GVO 6. cikk, 1. bekezdés, a pontja szolgáltatja a feldolgozás jogalapját cégünknek abban az esetben, ha egy bizonyos feldolgozási célra az adatalanytól engedélyt kapunk.    Ha a személyes adatok feldolgozása egy szerződés létrehozásához és végrehajtásához szükséges, amelynek egyik szerződő partnere az adatalany, mint ahogy ez az eset az áruszállítási vagy szolgáltatási feldolgozási esetek többségében, akkor a jogalapot a DS-GVO 6. cikk, 1. bekezdés, b pontja szolgáltatja. Ugyanez vonatkozik a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges feldolgozási műveletekre is, például termékekre vagy szolgáltatásainkra vonatkozó ajánlatkérések esetén. Ha cégünkre olyan jogi kötelezettség vonatkozik, amely megköveteli a személyes adatok feldolgozását, mint például az adókötelezettségek teljesítése, akkor a jogalapot a DS-GVO 6. cikk, 1. bekezdés, c pontja szolgáltatja. Ritkán előfordulhat, hogy a személyes adatok feldolgozása az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében szükséges. Ez lenne a helyzet pl., ha egy látogató a cégünknél megsérülne, és nekünk meg kellene adni a nevét, korát, az egészségbiztosítási adatait vagy egyéb létfontosságú információkat egy orvos, kórház vagy más harmadik fél számára. Ebben az esetben a feldolgozás jogalapját a DS-GVO 6. cikk, 1. bekezdés, d pontja szolgáltatná.  Végül egy sor feldolgozási művelet jogalapját a DS-GVO 6. cikk, 1. bekezdés, f pontja szolgáltatja. Ezen a jogi alapon végezünk el olyan feldolgozási műveleteket, amelyek nem tartoznak a fentiek közül egyik jogalapja sem, ha a feldolgozás egy jogos érdeke a cégnek, vagy egy harmadik félnek, kivéve, ha ezekkel az érdekekkel szemben az adatalany érdekei, alapvető jogai és jogosultságai előnyt élveznek. Az ilyen feldolgozási műveletek különösen megengedettek számunkra, mert azokat az európai jogalkotó kifejezetten megemlíti. E tekintetben az a vélekedés, hogy jogos érdeknek számít, ha egy adatalany az adatkezelő ügyfele (DS-GVO 47. preambulumbekezdés, második mondat).

20. Az adatfeldolgozás jogos érdekei, amelyeket az adatkezelő vagy harmadik személy folytathat

Ha a személyes adatok feldolgozása a DS-GVO 6. cikk, 1. bekezdés, f pontja szerint történik, akkor a mi jogos érdekünk, hogy az üzleti tevékenységünket minden munkatársunk és részvényeseink javára elvégezzük.

21. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolásának időtartamára vonatkozó kritérium a megfelelő törvényes megőrzési időszak. A határidő lejárta után a megfelelő adatokat rendszeresen törlik, ha már nem szükségesek a szerződések teljesítésére vagy szerződések megkötésére.

22. Jogi vagy szerződéses rendelkezések a személyes adatok rendelkezésre bocsátására; a szerződéskötések szükségessége; az adatalany kötelezettsége a személyes adatok rendelkezésre bocsátására; a nem átadás lehetséges következményei

Értesítjük Önt arról, hogy a személyes adatok rendelkezésre bocsátását részben törvény írja elő (például az adózási szabályok), vagy szerződéses megállapodásokból (például a szerződő partner adatai) származhat. Időnként szükségessé válhat egy szerződés megkötéséhez, hogy az érintett személy személyes adatokat szolgáltasson, amelyeket később fel kell dolgozni. Például az adatalany köteles személyes adatokat szolgáltatni, amikor cégünk szerződést köt vele. A személyes adatok megadásának elmulasztása azt jelentené, hogy az érintettekkel kötött nem lehet egy szerződést megkötni. Az érintett személy személyes adatainak megadása előtt az érintett személynek fel kell vennie a kapcsolatot a cégünk egyik alkalmazottjával. Munkatársaink tájékoztatják az érintett felet az esetre vonatkozóan arról, hogy a személyes adatok megadását előírja-e törvény vagy, hogy a szerződéskötéshez van-e rájuk szükség, hogy fennáll-e egy kötelezettség a személyes adatok megadására, és milyen következményei lennének ha a személyes adatokat nem bocsátaná a rendelkezésünkre.

23. Egy automatizált döntéshozatal megléte

Felelősségtudatos cégként, nem lemondunk az automatizált döntéshozatal és a profilalkotás lehetőségéről.

A jelen információk állapota: 2019. április