Privatnost podataka

Izjava o zaštiti podataka na web-mjestima i istodobno informacije o ispitanicima sukladno članku 13. i članku 14. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU

Veselimo se što ste posjetili našu internetsku stranicu i zahvaljujemo vam na interesu u našu tvrtku i naše proizvode. Zaštita podataka je od posebnog značaja za upravu tvrtke ICB innovative cosmetic brands GmbH. Korištenje internetskih stranica tvrtke ICB innovative cosmetic brands GmbH načelno je moguće bez bilo kakvog navođenja osobnih podataka. Međutim, ako ispitanik želi upotrebljavati posebne usluge koje nudimo putem naših internetskih stranica, moguća je potreba za obradom osobnih podataka. Ako je obrada osobnih podataka neophodna i za takvu vrstu obrade ne postoji nikakva pravna osnova, od ispitanika općenito tražimo privolu.

Obrada osobnih podataka, kao što su ime i prezime, adresa, adresa e-pošte ili broj telefona ispitanika, uvijek se obavlja sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i shodno nacionalnim propisima o zaštiti podataka koji se smatraju važećim za tvrtku ICB innovative cosmetic brands GmbH. Ovom izjavom o zaštiti podataka naša tvrtka nastoji obavijestiti javnost o prirodi, opsegu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo, upotrebljavamo i obrađujemo. Dodatno tome, ispitanici će putem ove izjave o zaštiti podataka biti obaviješteni o svojim pravima koja iz toga proizlaze.

Tvrtka ICB innovative cosmetic brands GmbH je za izvršitelja obrade implementirala brojne tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala što je moguće potpunija zaštita osobnih podataka obrađena putem ove internetske stranice. Ipak, prijenos podataka putem interneta načelno može sadržavati sigurnosne propuste, te tako apsolutna zaštita ne može biti zajamčena. Iz tog razloga, svaki ispitanik slobodno može odlučiti želi li nam svoje osobne podatke proslijediti nekim drugim putem, npr. telefonom.

1. Definicije

Izjava o zaštiti podataka tvrtke ICB innovative cosmetic brands GmbH temelji se na terminologiji koja se koristila u europskom zakonodavstvu i uredbama prilikom donošenja Opće uredbe o zaštiti podataka. Naša izjava o zaštiti podataka trebala bi biti jednostavna za čitanje i razumijevanje kako za javnost, kao i za naše klijente i poslovne partnere. Da bismo to omogućili, želimo unaprijed objasniti terminologiju koju ovdje upotrebljavamo.

U ovoj izjavi o zaštiti podataka, između ostalog, upotrebljavamo sljedeće pojmove:

 • a)    Osobni podatak

Osobni podatak označava sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (u daljnjem tekstu „ispitanik”). Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

 • b) Ispitanik

Ispitanik je svaki identificirani ili prepoznatljivi pojedinac čije osobne podatke obrađuje voditelj obrade.

 • c)    Obrada

Obrada podrazumijeva svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, upotreba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

 • d)    Ograničavanje obrade

Ograničavanje obrade znači označavanje pohranjenih osobnih podataka s ciljem ograničavanja njihove buduće obrade.

 • e)    Izrada profila

Izrada profila znači bilo kakav vid automatizirane obrade osobnih podataka i sastoji se od korištenja tih osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na ispitanika, a osobito analiziranje ili predviđanje aspekata koji se odnose na uspješnost poslovanja, ekonomsku situaciju, zdravlje, osobne sklonosti, interese, pouzdanost, ponašanje, mjesto boravka ili promjenu mjesta boravka tog ispitanika.

 • f)    Pseudonimizacija

Pseudonimizacija znači obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom ispitaniku bez upotrebe dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije drže odvojeno te da podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne mogu pripisati pojedincu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

 • g)    Voditelj obrade

Voditelj obrade podrazumijeva fizičku ili pravnu osobu, tijelo javne uprave, agenciju ili bilo koje drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka. Kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice.

 • h)    Izvršitelj obrade

Izvršitelj obrade znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili bilo koje drugo tijelo koje osobne podatke obrađuje po nalogu odgovorne osobe.

 • i)      Primatelj

Primatelj označava fizičku ili pravnu osobu, tijelo javne uprave, agenciju ili bilo koje drugo tijelo kojem se podaci otkrivaju, bilo da je treća strana ili ne. Međutim, tijela koja možebitno dobivaju osobne podatke u okviru posebnog upita prema zakonu Unije ili zakonu država članica ne smatraju se primateljima.

 • j)      Treća strana

Treća strana podrazumijeva fizičku ili pravnu osobu, tijelo javne uprave, agenciju ili bilo koje drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade.

 • k)    Privola

Privola ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

2. Ime i adresa voditelja obrade

Voditelj obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka, ostalih zakona o zaštiti podataka u državama članicama Europske unije i drugih odredbi karaktera vezanog za zaštitu podataka jest:

ICB innovative cosmetic brands GmbH

Gaußstraße 13

85757 Karlsfeld

Njemačka

Tel: +49 – (0)8131 / 390-05

E-pošta: info@make-up-factory.de

Internetska stranica: www.makeupfactory.de

3. Ime i adresa službenika za zaštitu podataka

Službenik za zaštitu podataka koji pruža pomoć voditelju obrade jest:

dr Sebastian Kraska

ICB innovative cosmetic brands GmbH

Gaußstraße 13

85757 Karlsfeld

Njemačka

Tel: +49 – (0)8131 / 390-01

E-pošta: datenschutz@innovative-cosmetic-brands.de

Internetska stranica: www.makeupfactory.de

Svaki ispitanik može u bilo koje vrijeme s bilo kakvim pitanjima ili prijedlozima u vezi zaštite podataka kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka.

4. Kolačići

Internetske stranice tvrtke ICB innovative cosmetic brands GmbH koriste kolačiće. Kolačići su tekstne datoteke koje se putem internetskog preglednika smještaju i spremaju u računalnom sustavu.

Brojne internetske stranice i poslužitelji koriste kolačiće. Mnogi kolačići sadrže takozvani ID kolačića. ID kolačića jedinstven je identifikator kolačića. Sastoji se od niza putem kojeg se internetske stranice i poslužitelji mogu dodijeliti određenom internetskom pregledniku u kojem je pohranjen kolačić. To omogućuje individualnom pregledniku ispitanika pravljenje razlike između posjećenih internetskih stranica odnosno poslužitelja i drugih internetskih preglednika koji sadrže druge kolačiće. Određeni internetski preglednik može se ponovno prepoznati i identificirati pomoću jedinstvenog ID-a kolačića.

Korištenjem kolačića, ICB innovative cosmetic brands GmbH korisnicima ove internetske stranice može pružiti više usluga jednostavnih za korištenje, koje ne bi bile moguće bez kolačića.

Pomoću kolačića, informacije i ponude na našoj internetskoj stranici mogu se optimizirati prema potrebama korisnika. Kako je već spomenuto, kolačići nam dopuštaju prepoznavanje korisnika naše internetske stranice. Svrha ovog prepoznavanja jest olakšavanje korištenja naše internetske stranice korisnicima. Korisnik internetske stranice koja upotrebljava kolačiće ne mora, primjerice, svaki put unijeti svoje vjerodajnice kada posjeti internetsku stranicu, jer to preuzima internetska stranica i kolačić koji je pohranjen u računalnom sustavu korisnika. Dodatni primjer predstavlja kolačić košare u e-trgovini. E-trgovina putem kolačića pamti artikle koje je kupac stavio u virtualnu košaru.

Ispitanik može u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše internetske stranice pomoću odgovarajuće postavke korištenog internetskog preglednika i time trajno proturječiti postavljanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se u bilo kojem trenutku izbrisati putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa. To je moguće u svim uobičajenim internetskim preglednicima. Ako ispitanik deaktivira postavljanje kolačića u korištenom internetskom pregledniku, sve funkcije na našoj internetskoj stranici možda neće biti u potpunosti upotrebljive.

5. Prikupljanje općih podataka i informacija

Ova internetska stranica tvrtke ICB innovative cosmetic brands GmbH prikuplja niz općih podataka i informacija svaki put kada ispitanik ili automatizirani sustav pristupi internetskoj stranici. Ovi opći podaci i informacije spremaju se u datotekama zapisnika poslužitelja. Prikupiti se mogu (1) korištene vrste i verzije preglednika, (2) operativni sustav koji upotrebljava pristupni sustav, (3) internetska stranica s koje se putem pristupnog sustava pristupa našoj internetskoj stranici (takozvani referent), (4) web-podmjesta koja putem pristupnog sustava upravljaju pristupom na našu internetsku stranicu, (5) datum i vrijeme pristupa internetskoj stranici, (6) adresa internetskog protokola (IP adresa), (7) davatelj internetskih usluga pristupnog sustava i (8) ostali slični podaci i informacije koji se koriste u slučaju napada na naše informacijsko-tehnološke sustave.

Prilikom korištenja ovih općih podataka i informacija, tvrtka ICB innovative cosmetic brands GmbH ne donosi nikakve zaključke o ispitaniku. Ove informacije se radije koriste kako bi se (1) pravilno dostavili sadržaji na našoj internetskoj stranici, (2) optimirali sadržaji na našoj internetskoj stranici, kao i pripadajuća reklama, (3) osiguralo trajno funkcioniranje naših informatičko-tehnoloških sustava i tehnologije naše internetske stranice, kao i (4) pružanje neophodnih informacija tijelima nadležnim za provedbu zakona radi kaznenog progona u slučaju internetskog napada. Ove anonimno prikupljene podatke i informacije tvrtka ICB innovative cosmetic brands GmbH, dakle, s jedne strane procjenjuje statistički, a s druge s ciljem povećanja zaštite podataka i sigurnosti podataka u našoj tvrtki i u konačnici radi osiguranja optimalne razine zaštite osobnih podataka koje obrađujemo. Anonimni podaci datoteka zapisnika poslužitelja pohranjuju se odvojeno od svih osobnih podataka koje pruža ispitanik.

6. Registracija na našu internetsku stranicu

Ispitanik ima mogućnost registrirati se na internetskoj stranici voditelja obrade uz davanje osobnih podataka. Koji se osobni podaci pritom šalju voditelju obrade izvodi se iz odgovarajuće ulazne maske koja se koristi za registraciju. Osobni podaci koje unese ispitanik voditelj obrade prikuplja i pohranjuje isključivo za unutarnju upotrebu i za vlastite potrebe. Voditelj obrade može organizirati prijenos za jednog ili više izvršitelja obrade, kao što je primjerice kurirskom poduzeću za dostavu paketa koji također koristi osobne podatke samo za unutarnju upotrebu, koji se pripisuju voditelju obrade.

Registriranjem voditelja obrade na internetskoj stranici pohranjuju se i IP adresa koju je dodijelio davatelj internetskih usluga (ISP) ispitanika, kao i datum i vrijeme registracije. Pohranjivanje tih podataka odvija se u pozadini kako bi se time spriječila zlouporaba naših usluga i kako bi ti podaci, u slučaju potrebe, omogućili razjašnjenje počinjenih prekršaja. U tom je smislu pohranjivanje tih podataka neophodno za osiguranje obrade koju obavlja voditelj obrade. Načelno se ti podaci ne prenose trećim stranama ako ne postoji zakonska obveza prijenosa ili ako njihov prijenos ne služi za kazneni progon.

Registracija ispitanika dobrovoljnim davanjem osobnih podataka omogućuje voditelju obrade da ispitaniku ponudi sadržaje ili usluge koji se zbog prirode slučaja mogu ponuditi samo registriranim korisnicima. Registrirane osobe imaju mogućnost u bilo koje vrijeme slobodno izmijeniti osobne podatke koje daju pri registraciji ili ih potpuno izbrisati iz baze podataka voditelja obrade.

Voditelj obrade će na upit svakom ispitaniku u bilo kojem trenutku dostaviti informacije o tome koji su osobni podaci o ispitaniku pohranjeni. Nadalje, voditelj obrade ispravlja ili briše osobne podatke na zahtjev ili po preporuci ispitanika, ako to nije u sukobu s bilo kojim zakonskim obvezama za pohranu podataka. Svi zaposlenici voditelja obrade u tom su kontekstu dostupni ispitaniku kao kontakt osobe.

7. Prijava na naš e-vjesnik

Na internetskoj stranici tvrtke ICB innovative cosmetic brands GmbH svim se korisnicima daje mogućnost pretplate na e-vjesnik naše tvrtke. Koji se osobni podaci prenose voditelju obrade prilikom pretplate na e-vjesnik može se saznati putem ulazne maske koja se koristi u tu svrhu.

Tvrtka ICB innovative cosmetic brands GmbH putem e-vjesnika u redovitim intervalima informira svoje klijente i poslovne partnere o ponudama tvrtke. Ispitanik načelno može dobivati e-vjesnik naše tvrtke samo (1) ako ima važeću adresu e-pošte i (2) ako se registrira za primitak e-vjesnika. Iz pravnih razloga, ispitaniku će za dobivanje e-vjesnika najprije biti poslana potvrdna e-poruka na unesenu adresu e-pošte s postupkom dvostruke potvrde o privoli. Ova potvrdna e-poruka služi da bi se provjerilo je li ispitanik kao vlasnik adrese e-pošte dao suglasnost za primitak e-vjesnika.

Pri prijavi na e-vjesnik također pohranjujemo zadanu IP adresu računalnog sustava, koju je davatelj internetskih usluga (ISP) dodijelio tijekom registracije ispitanika, ali i datum i vrijeme prijave. Prikupljanje ovih podataka nužno je za spoznaju (moguće) zlouporabe adrese e-pošte ispitanika u nekom kasnijem trenutku te stoga služi kao zakonska zaštitna mjera za voditelja obrade.

Osobni podaci prikupljeni u okviru registracije za e-vjesnik koristit će se isključivo za slanje našeg e-vjesnika. Osobe koje se prijave na e-vjesnik također mogu dobivati obavijesti putem e-pošte ako je to nužno za funkcioniranje usluge za slanje e-vjesnika ili registraciju te usluge, kao što se može dogoditi u slučaju izmjena u ponudi u e-vjesniku ili tehničkih izmjena. Prikupljeni osobni podaci neće se prenositi trećim stranama u okviru usluge slanja e-vjesnika. Ispitanik u svakom trenutku može otkazati prijavu na naš e-vjesnik. Ispitanik koji nam za slanje e-vjesnika dopušta pohranu osobnih podataka u svakom trenutku može opozvati svoju suglasnost. U svrhu opoziva suglasnosti, u svakom se e-vjesniku nalazi za to odgovarajuća veza. Također postoji mogućnost da se primitak e-vjesnika u bilo kojem trenutku otkaže izravno na internetskoj stranici voditelja obrade ili da se voditelj obrade na neki drugi način obavijesti o tome.

8. Praćenje e-vjesnika

E-vjesnik tvrtke ICB innovative cosmetic brands GmbH sadrži takozvane objekte za praćenje. Objekt za praćenje minijaturna je grafika koja je ugrađena u one e-poruke koje se šalju u HTML obliku, kako bi se omogućilo snimanje i analiziranje datoteke zapisnika. Time je moguće provesti statističku procjenu uspješnosti odnosno neuspješnosti mrežnih marketinških kampanja. Na temelju ugrađenog objekta za praćenje, tvrtka ICB innovative cosmetic brands GmbH može prepoznati je li i kada je ispitanik pročitao e-poruku i koje je veze koje se nalaze u e-poruci otvorio.

Voditelj obrade pohranjuje i obavlja procjenu takvih osobnih podataka prikupljenih objektima za praćenje sadržanih u e-vjesnicima s ciljem optimizacije slanja e-vjesnika i bolje prilagodbe sadržaja budućih e-vjesnika interesima ispitanika. Ovi se osobni podaci neće prosljeđivati trećim stranama. Ispitanici u svakom trenutku imaju pravo opozvati posebnu izjavu o suglasnosti donesenu postupkom dvostruke potvrde o privoli. Nakon opoziva, voditelj obrade će izbrisati te osobne podatke. Otkazivanje primitka e-vjesnika tvrtka ICB innovative cosmetic brands GmbH automatski tumači kao opoziv.

9. Mogućnost kontakta putem internetske stranice

Internetska stranica tvrtke ICB innovative cosmetic brands GmbH zbog zakonskih propisa sadrži informacije koje omogućuju brz elektronički kontakt s našom tvrtkom, kao i izravnu komunikaciju s nama, što također uključuje opću adresu tzv. elektroničke pošte (adresu e-pošte). Ako ispitanik putem e-pošte ili obrasca za kontakt stupi u kontakt s voditeljem obrade, automatski će biti pohranjeni osobni podaci koje ispitanik stavlja na raspolaganje. Takvi osobni podaci koje ispitanik dobrovoljno prenosi voditelju obrade pohranjuju se radi obrade ili stupanja u kontakt s ispitanikom. Ovi se osobni podaci ne prosljeđuju trećim stranama.

10. Korištenje Googleovog alata za zaštitu naših obrazaca

Koristimo se uslugama ponuđača Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) kako bismo utvrdili je li naš obrazac za kontakt ili e-bilten ispunio ovlašteni posjetitelj ili mogući napadač. Google provjerava te podatke na temelju sljedećih informacija: IP adresa korištenog krajnjeg uređaja, posjećeno mrežno mjesto, datum i trajanje posjeta, identifikacijski podaci korištenog tipa poslužitelja ili operativnog sustava, Googleov račun (u slučaju prijave), pokreti mišom, kao i zadaci za identifikaciju slika. Postoji opravdan interes na našoj stranici tijekom te obrade podataka za omogućavanje sigurnosti našeg mrežnog mjesta te ujedno za našu zaštitu od automatskih unosa (napada). Dodatne informacije pronaći ćete na sljedećoj poveznici: https://www.google.com/policies/privacy/. Mogućnost prigovora pronaći ćete ovdje: https://adssettings.google.com/authenticated.

11. Korištenje Google web-fontova

Na ovoj internetskoj stranici koriste se takozvani mrežni fontovi koje Google stavlja na raspolaganje radi dosljednog prikaza fontova. Kada pozovete stranicu, vaš preglednik učitava potrebne web-fontove u predmemoriju preglednika kako bi ispravno prikazali tekstovi i fontovi. Korištenje Google web-fontova je u interesu dosljednog i ugodnog predstavljanja naših mrežnih usluga. To predstavlja legitiman interes u smislu članka 6. stavak 1. točka (f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Podrobnije informacije o Google web-fontovima naći ćete na https://developers.google.com/fonts/faq i u izjavi o zaštiti podataka tvrtke Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

12. Rutinsko brisanje i blokiranje osobnih podataka

Voditelj obrade obrađuje i pohranjuje osobne podatke ispitanika samo za razdoblje koje je potrebno za postizanje svrhe skladištenja ili ako je to predviđeno zakonima ili propisima sukladno europskom zakonodavstvu i uredbama ili nekom drugom zakonodavnom tijelu.

Ako je svrha skladištenja nepotrebna ili ako istekne razdoblje skladištenja koje propisuju europsko zakonodavstvo i uredbe ili bilo koje drugo relevantno zakonodavno tijelo, osobni se podaci rutinski blokiraju ili brišu u skladu sa zakonskim odredbama.

13. Prava ispitanika

 • a) Pravo na potvrdu

Svaki ispitanik ima pravo koje propisuje europsko zakonodavstvo i donositelj uredbe zatražiti potvrdu od voditelja obrade o tome je li on obrađuje njegove osobne podatke. Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na potvrdu, u tu svrhu u bilo kojem trenutku može kontaktirati jednog od zaposlenika voditelja obrade.

 • b) Pravo na pristup

Svaki ispitanik čiji se osobni podaci obrađuju ima pravo propisano europskim zakonodavstvom i uredbama u bilo kojem trenutku dobiti besplatne informacije o njegovim pohranjenim osobnim podacima, kao i kopiju tih informacija. Dodatno tome, europsko zakonodavstvo i donositelj uredbe ispitaniku mora pružiti sljedeće informacije:

 • svrhu obrade;
 • kategorije osobnih podataka koji se obrađuju;
 • primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci objavljeni ili još uvijek nisu objavljeni, osobito za primatelje u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
 • ako je moguće, trajanje koje je planirano za pohranu osobnih podataka ili, ako to nije moguće, kriteriji za određivanje tog trajanja;
 • postojanje prava na ispravak ili brisanje osobnih podataka ispitanika ili ograničavanje obrade od strane voditelja obrade ili pravo na žalbu protiv te obrade;
 • postojanje prava na žalbu kod nadzornog tijela;
 • ako osobni podaci nisu prikupljeni od ispitanika: sve dostupne informacije o podrijetlu podataka;
 • postojanje automatizirane odluke, uključujući izradu profila u skladu s člankom 22. stavci 1. i 4. Zakona o zaštiti osobnih podataka i — barem u ovim slučajevima — smislene informacije o uključenoj logici te opsegu i željenim učincima takve obrade vezane za ispitanika.

Pored toga, ispitanik ima pravo na pristup o tome jesu li osobni podaci proslijeđeni u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju. Ako je to slučaj, onda ispitanik između ostalog ima pravo dobiti informacije o odgovarajućim jamstvima u vezi s prijenosom.

Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na pristup, u tu svrhu u bilo kojem trenutku može kontaktirati jednog od zaposlenika voditelja obrade.

 • c) Pravo na ispravak

Svaki ispitanik na kojeg se odnosi obrada osobnih podataka ima pravo na neposredni ispravak netočnih relevantnih osobnih podataka, koje propisuje europsko zakonodavstvo i donositelj uredbe. Pored toga, ispitanik ima pravo zatražiti popunjavanje nepotpunih podataka — čak i putem dodatne izjave — uzimajući pritom u obzir svrhe obrade.

Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na ispravak, u tu svrhu u bilo kojem trenutku može kontaktirati jednog od zaposlenika voditelja obrade.

 • d) Pravo na brisanje (pravo na zaborav)

Svaki ispitanik na kojeg se odnosi obrada osobnih podataka ima pravo koje propisuje europsko zakonodavstvo i donositelj uredbe od voditelja obrade zatražiti trenutačno brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega, pod uvjetom da je ispunjen jedan od sljedećih razloga i da obrada nije potrebna:

 • Osobni su podaci prikupljeni za takve svrhe ili su na neki drugi način obrađeni za koji više nisu potrebni.
 • Ispitanik povlači pristanak na temelju kojeg se obrada temeljila u skladu s člankom 6. stavak 1. točka (a) Zakona o zaštiti osobnih podataka i ne postoji druga pravna osnova za obradu.
 • Ispitanik opoziva obradu u skladu s člankom 21. stavak 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka i ne postoje legitimni razlozi za obradu ili ispitanik opoziva obradu sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka.
 • Osobni podaci obrađeni su protupravno.
 • Brisanje osobnih podataka neophodno je kako bi se ispunila zakonska obveza prema pravu Unije ili pravu država članica, kojima podliježe voditelj obrade.
 • Osobni podaci prikupljeni su u svezi s uslugama informacijskog društva, koje se nude na temelju članka 8. stavak 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Ako je jedan od gore navedenih razloga primjenjiv, a ispitanik želi pokrenuti brisanje osobnih podataka koje je tvrtka ICB innovative cosmetic brands GmbH pohranila, u tu svrhu u bilo kojem trenutku može kontaktirati jednog od zaposlenika voditelja obrade. Zaposlenik tvrtke ICB innovative cosmetic brands GmbH će potaknuti da se zahtjev za brisanjem odmah ispuni.

Ako je jedan od gore navedenih razloga primjenjiv, a ispitanik želi pokrenuti brisanje osobnih podataka koje je tvrtka ICB innovative cosmetic brands GmbH pohranila, u tu svrhu u bilo kojem trenutku može kontaktirati jednog od zaposlenika voditelja obrade. Zaposlenik tvrtke ICB innovative cosmetic brands GmbH će potaknuti da se zahtjev za brisanjem odmah ispuni.

 • e) Pravo na ograničenje obrade

Svaki ispitanik na kojeg se odnosi obrada osobnih podataka ima pravo koje propisuje europsko zakonodavstvo i donositelj uredbe od voditelja obrade zatražiti ograničenje obrade ako se primjenjuje jedno od sljedećih uvjeta:

 • Ispitanik osporava točnost osobnih podataka i to za razdoblje u kojem je voditelju obrade omogućena provjera točnosti osobnih podataka.
 • Obrada je protuzakonita, ispitanik odbija brisanje osobnih podataka i umjesto toga zahtijeva ograničenje korištenja osobnih podataka.
 • Voditelju obrade više nisu potrebni osobni podaci u svrhu obrade, ali su oni potrebni ispitaniku radi isticanja, provedbe ili zaštite pravnih zahtjeva.
 • Ispitanik je uložio prigovor na obradu sukladno članku 21. stavak 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka i još nije jasno nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade one ispitanika.

Ako je jedan od gore navedenih preduvjeta primjenjiv, a ispitanik zahtijeva ograničenje osobnih podataka koje je tvrtka ICB innovative cosmetic brands GmbH pohranila, u tu svrhu u bilo kojem trenutku može kontaktirati jednog od zaposlenika voditelja obrade. Zaposlenik tvrtke ICB innovative cosmetic brands GmbH će potaknuti ograničenje obrade.

 • f) Pravo na prenosivost podataka

Svaki ispitanik na kojeg se odnosi obrada osobnih podataka ima pravo koje propisuje europsko zakonodavstvo i donositelj uredbe za dobivanje njegovih osobnih podataka koje je ispitanik dostavio voditelju obrade u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom obliku. Ispitanik također ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade osobi bez ograničenja od strane voditelja obrade kojem su dostavljeni osobni podaci, pod uvjetom da se obrada temelji na suglasnosti sukladno članku 6. stavak 1. točka (a) Zakona o zaštiti osobnih podataka ili članku 9. stavak 2. točka (a) Zakona o zaštiti osobnih podataka ili na temelju ugovora sukladno članku 6. stavak 1. točka (b) Zakona o zaštiti osobnih podataka i da se obrada provodi uz pomoć automatiziranih procesa ako je obrada neophodna za obavljanje zadaća od javnog interesa ili se obavlja provedbom javne vlasti, koja je prenesena na voditelja obrade.

Pored toga, pri ostvarivanju prava na prenosivost podataka sukladno članku 20. stavak 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka, ispitanik ima pravo ishoditi da se osobni podaci izravno prenesu od jednog voditelja obrade drugom voditelju obrade ako je to tehnički izvedivo i ako to ne utječe na prava i slobode drugih.

Da bi se ostvarilo pravo na prenosivost podataka, ispitanik u bilo kojem trenutku može kontaktirati zaposlenika tvrtke ICB innovative cosmetic brands GmbH.

 • g) Pravo na prigovor

Svaki ispitanik na kojeg se odnosi obrada osobnih podataka ima pravo koje propisuje europsko zakonodavstvo i donositelj uredbe da iz razloga koji proizlaze iz njihove specifične situacije u svakom trenutku uloži prigovor na obradu njegovih osobnih podataka sukladno članku 6. stavak 1. točka (e) ili (f) Zakona o zaštiti osobnih podataka. To se također odnosi na izradu profila zaštićenu takvim odredbama.

Tvrtka ICB innovative cosmetic brands GmbH neće nastaviti s obradom osobnih podataka u slučaju prigovora, osim ako se ne može uvjerljivim legitimnim razlozima opravdati obrada kojom se nadilaze interesi, prava i slobode ispitanika ili ako obrada služi za isticanje, provedbu ili zaštitu pravnih zahtjeva.

Ako tvrtka ICB innovative cosmetic brands GmbH obavlja obradu osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga, tada ispitanik ima pravo da u bilo kojem trenutku uloži prigovor protiv obrade osobnih podataka u svrhe takve vrste marketinga. Ovo se također odnosi na izradu profila, ako je ona povezana s takvom vrstom izravnog marketinga. Ako ispitanik uloži prigovor protiv obrade koju tvrtka ICB innovative cosmetic brands GmbH obavlja u svrhe izravnog marketinga, tada tvrtka ICB innovative cosmetic brands GmbH više neće obrađivati osobne podatke u te svrhe.

Osim toga, ispitanik ima pravo da iz razloga koji proizlaze iz njegove specifične situacije uloži prigovor protiv obrade osobnih podataka koju tvrtka ICB innovative cosmetic brands GmbH obavlja u znanstvene ili povijesne svrhe istraživanja ili u statističke svrhe sukladno članku 89. stavak 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka, osim ako je takva obrada neophodna za ispunjavanje zadaća od javnog interesa.

Da bi se ostvarilo pravo na prigovor, ispitanik izravno može kontaktirati zaposlenika tvrtke ICB innovative cosmetic brands GmbH ili nekog drugog zaposlenika. Ispitanik također može ostvariti pravo na prigovor u vezi s korištenjem usluga informacijskog društva putem automatiziranih procesa za koje se koriste tehničke specifikacije, bez obzira na navode iz direktive 2002/58/EZ.

 • h) Automatizirane odluke u pojedinačnom slučaju uključujući izradu profila

Svaki ispitanik na kojeg se odnosi obrada osobnih podataka ima pravo koje propisuje europsko zakonodavstvo i donositelj uredbe da se ne izloži odluci koja je isključivo predmet automatizirane odluke — uključujući izradu profila — koja se donosi na temelju pravnog učinka ili na neki drugi način značajno na njega utječe, pod uvjetom da odluka (1) nije nužna za sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i voditelja obrade ili da je odluka (2) zbog zakonskih odredbi Unije ili država članica, kojima podliježe voditelj obrade, dopuštena te da ove zakonske odredbe sadrže odgovarajuće mjere za zaštitu prava i sloboda kao i legitimnih interesa ispitanika ili da se odluka dopusti (3) uz izričitu suglasnost ispitanika.

Ako je odluka (1) za sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i voditelja obrade nužna ili (2) ako se ona donosi uz izričiti pristanak ispitanika, tvrtka ICB innovative cosmetic brands GmbH provest će odgovarajuće mjere za zaštitu prava i sloboda kao i legitimnih interesa ispitanika, što uključuje barem pravo na ljudsku intervenciju voditelja obrade, prava istraživanja vlastitog stajališta te prava na osporavanje odluke.

Ako ispitanik želi prava vezana za automatizirane odluke učiniti važećim, u tu svrhu u bilo kojem trenutku može kontaktirati jednog od zaposlenika voditelja obrade.

 • i) Pravo na prigovor na pristanak o zaštiti podataka

Svaki ispitanik na kojeg se odnosi obrada osobnih podataka ima pravo koje propisuje europsko zakonodavstvo i donositelj uredbe da u bilo kojem trenutku podnese prigovor na pristanak za obradu osobnih podataka.

Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na prigovor na suglasnost, u tu svrhu u bilo kojem trenutku može kontaktirati jednog od zaposlenika voditelja obrade.

14. Odredbe o zaštiti podataka za primjenu i korištenje društvene mreže Facebook

Voditelj obrade na ovoj je internetskoj stranici integrirao komponente tvrtke Facebook. Facebook je društvena mreža.

Društvena mreža je mjesto za društveno sastajanje na internetu, to jest mrežna zajednica koja korisnicima po pravilu omogućuje međusobnu komunikaciju i interakciju u virtualnom prostoru. Društvena mreža može služiti kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava ili omogućava internetskoj zajednici pružanje osobnih ili poslovnih informacija. Facebook korisnicima društvene mreže između ostalog omogućuje stvaranje privatnih profila, učitavanje fotografija i umrežavanje na temelju slanja zahtjeva za prijateljstvo.

Društvo za upravljanje Facebookom je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD. Voditelj obrade osobnih podataka ispitanika koji živi izvan SAD-a ili Kanade je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Svaki posjet jednoj od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja voditelj obrade i na kojoj je integrirana Facebook komponenta (Facebook dodatak), internetski preglednik na informacijsko-tehnološkom sustavu ispitanika automatski će putem odgovarajuće Facebook komponente omogućiti društvenoj mreži Facebook preuzimanje odgovarajuće Facebook komponente. Pregled svih dodataka za društvenu mrežu Facebook možete pronaći na https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=hr_HR. Društvena mreža Facebook u okviru ovog tehničkog procesa prima informacije o tome koju specifičnu podstranicu naše internetske stranice posjećuje ispitanik.

Ako je ispitanik istovremeno prijavljen na Facebooku, Facebook će svakim posjetom ispitanika našoj internetskoj stranici i tijekom cijelog trajanja odgovarajućeg boravka na našoj internetskoj stranici prepoznati koje specifične podstranice naše internetske stranice ispitanik posjećuje. Facebook komponenta prikuplja te informacije te ih Facebook pripisuje odgovarajućem Facebook računu ispitanika. Ako ispitanik pritisne jedan od gumba na Facebooku, koji je integriran na našoj internetskoj stranici ili ako ispitanik ostavi komentar, Facebook će te informacije pripisati vlastitom korisničkom Facebook računu ispitanika te će pohraniti ove osobne podatke.

Facebook putem Facebook komponente uvijek prima informacije o posjetu ispitanika našoj internetskoj stranici kada je ispitanik u trenutku posjeta naše internetske stranice istodobno prijavljen na svoj Facebook račun; to se događa neovisno o tome hoće li ispitanik kliknuti na Facebook komponentu ili ne. Ako ispitanik ne želi takvu vrstu prijenosa informacija na društvenu mrežu Facebook, taj prijenos može spriječiti na način da se prije posjeta našoj internetskoj stranici odjavi sa svog Facebook računa.

Direktiva o zaštiti podataka koju je objavila društvena mreža Facebook i koja se može naći na https://hr-hr.facebook.com/about/privacy/ pruža informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane Facebooka. U njoj se također objašnjava koje mogućnosti postavki Facebook nudi za zaštitu privatnosti ispitanika. Pritom postoje različite aplikacije koje omogućuju sprječavanje prijenosa podataka na društvenu mrežu Facebook.

Ispitanik može koristiti takve aplikacije kako bi spriječio prijenos podataka na društvenu mrežu Facebook.

Ova internetska stranica koristi „Facebook piksel” kod tvrtke Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD („Facebook”). U slučaju davanja izričitog pristanka može se pratiti ponašanje korisnika nakon što vide ili kliknu na oglas na Facebooku. Taj je postupak osmišljen kako bi se procijenila učinkovitost oglasa na Facebooku za potrebe statističkih i marketinških istraživanja i može pomoći u optimizaciji budućih mjera vezanih za oglašavanje. Prikupljeni podaci su za nas anonimni te nam stoga ne omogućuju pravljenje zaključaka o identitetu korisnika. Međutim, Facebook pohranjuje i obrađuje te podatke, tako da je moguće povezivanje s odgovarajućim korisničkim profilom, pri čemu Facebook može koristiti te podatke u svoje svrhe oglašavanja, sukladno Direktivi o upotrebi podataka tvrtke Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). Tvrtki Facebook i njezinim partnerima možete omogućiti prikazivanje oglasa kako na Facebooku tako i izvan njega. U te se svrhe na vašem računalu također može pohraniti kolačić. Ovi se postupci obrade obavljaju isključivo nakon davanja izričitog pristanka sukladno članku 6. stavak 1. točka (a) Zakona o zaštiti osobnih podataka. Pristanak za korištenje Facebook piksela smiju dati samo korisnici životne dobi od 13 godina. Ako ste mlađi, molimo zatražite dopuštenje svojih zakonskih skrbnika.

Tvrtka Facebook Inc. sa sjedištem u SAD-u raspolaže europsko-američkim sustavom zaštite privatnosti (tzv. štitom privatnosti), kojim je se jamči poštovanje razine zaštite podataka koja vrijedi u EU. Da biste deaktivirali korištenje kolačića na svom računalu, svoj internetski preglednik možete postaviti tako da se u budućnosti više ne mogu pohranjivati kolačići odnosno da se pohranjeni kolačići izbrišu. Međutim, isključivanje svih kolačića može značiti da određene funkcije na našoj internetskoj stranici više neće biti aktivne. Korištenje kolačića trećih strana, kao npr. Facebooka, također možete deaktivirati na sljedećoj internetskoj stranici Udruge za digitalno oglašavanje: http://www.aboutads.info/choices/

15. Odredbe o zaštiti podataka za primjenu i korištenje alata Google Analytics (s funkcijom anonimizacije)

Voditelj obrade na ovoj je internetskoj stranici integrirao komponente alata Google Analytics (s funkcijom anonimizacije). Google Analytics je alat za analizu mreže. Pod analizom mreže misli se na prikupljanje, sakupljanje i procjenu podataka o ponašanju posjetitelja internetskih stranica. Alat za analizu mreže između ostalog prikuplja podatke o tome s koje internetske stranice ispitanik pristupa internetskoj stranici (takozvani referent), koje podstranice internetske stranice posjećuje ili koliko često i u kojem trajanju je pregledavao odgovarajuću podstranicu. Analiziranje mreže uglavnom se koristi za optimizaciju internetske stranice i za analiziranje troškova i koristi internetskog oglašavanja.

Društvo koje upravlja komponentama alata Google Analytics je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Voditelj obrade za analiziranje mreže putem alata Google Analytics koristi dodatak „_gat._anonymizeIp”. Ovim će dodatkom Google skratiti i anonimizirati IP adresu internetskog priključka ispitanika ako se našoj internetskoj stranici pristupa iz jedne od država članica Europske unije ili neke druge države potpisnice Sporazuma o europskom gospodarskom prostoru.

Svrha Google Analytics komponente je analiziranje protoka posjetitelja na našoj internetskoj stranici. Google, između ostalog, koristi dobivene podatke i informacije kako bi procijenio upotrebu naše internetske stranice, napravio mrežna izvješća koja prikazuju aktivnosti na našim internetskim stranicama i pružio druge usluge vezane uz korištenje naše internetske stranice.

Google Analytics postavlja kolačiće na informacijsko-tehnološkom sustavu ispitanika. Što su to kolačići objašnjeno je iznad. Postavljanjem kolačića Googleu se omogućuje analiziranje korištenja naše internetske stranice. Svaki posjet jednoj od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja voditelj obrade i na kojoj je integrirana Google Analytics komponenta, internetski preglednik na informacijsko-tehnološkom sustavu ispitanika automatski će putem odgovarajuće Google Analytics komponente omogućiti Googleu prijenos podataka u svrhe mrežne analize. Google u okviru ovog tehničkog procesa prima informacije o osobnim podacima, kao što su IP adresa ispitanika, koje tvrtki Google između ostalog služe za praćenje podrijetla posjetitelja i klikova i omogućavaju posljedični izračun provizije.

Putem kolačića pohranjuju se osobne informacije o ispitaniku, kao što su vrijeme njegovog pristupa, mjesto s kojeg pristupa i učestalost njegovih posjeta našoj internetskoj stranici. Svaki put kada se posjeti naša internetska stranica, ovi se osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog priključka koji ispitanik koristi, prenose tvrtki Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Te osobne podatke tvrtka Google pohranjuje u Sjedinjenim Američkim Državama. Tvrtka Google u određenim okolnostima putem tehničkih procesa prikupljene osobne podatke prenosi trećim stranama.

Kao što je gore već prikazano, ispitanik može u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše internetske stranice pomoću odgovarajuće postavke korištenog internetskog preglednika i time trajno proturječiti postavljanje kolačića. Takva postavka korištenog internetskog preglednika također bi spriječila da Google postavi kolačić na informacijsko-tehnološki sustav ispitanika. Osim toga, kolačić koji je već postavljen alatom Google Analytics može se u bilo kojem trenutku izbrisati putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa. Međutim, ukazujemo da u tom slučaju možda neće biti moguće korištenje svih funkcija ove internetske stranice u cijelosti.

Nadalje, ispitanik ima mogućnost prigovora i sprečavanja prikupljanja podataka koje generira alat Google Analytics, koji služe za korištenje ove internetske stranice kao i za obradu tih podataka od strane Googlea. U tu svrhe ispitanik mora preuzeti i instalirati dodatak pregledniku putem sljedeće veze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ovaj dodatak pregledniku putem JavaScripta obavještava Google Analytics da nije dopušten prijenos podataka i informacija o posjetiteljima internetskih stranica tvrtki Google. Tvrtka Google procjenjuje instalaciju dodatka pregledniku kao suprotnost. Ako se informacijsko-tehnološki sustav ispitanika izbriše, formatira ili ponovno instalira u nekom kasnijem trenutku, ispitanik mora ponovno instalirati dodatak pregledniku kako bi onemogućio alat Google Analytics. Ako ispitanik ili neka druga osoba unutar svojih ovlasti deinstalira ili deaktivira dodatak pregledniku, moguća je ponovna instalacija ili ponovno aktiviranje dodatka pregledniku.

Kao alternativu dodatku pregledniku ili u preglednicima na mobilnim uređajima, kliknite ovu vezu da biste spriječili buduće otkrivanje usluge Google Analytics na ovoj web-lokaciji: isključivanje usluge Analytics. Kolačić za isključivanje pohranjuje se na vašem uređaju. Ako izbrišete kolačiće, morate ponovno kliknuti tu vezu.

Podaci koje šaljemo i koji su povezani s kolačićima, korisničkim identifikacijama (npr. korisničkim ID-om) ili marketinškim identifikacijama automatski se brišu nakon 26 mjeseci. Brisanje podataka čije je trajanje razdoblja čuvanja dostignuto, obavlja se automatski jednom mjesečno.

Dodatne informacije i važeće odredbe o zaštiti podataka tvrtke Google možete pronaći na https://policies.google.com/privacy?hl=hr&gl=hr i na https://www.google.com/analytics/terms/. Više informacija o alatu Google Analytics možete saznati putem sljedeće veze: https://www.google.com/analytics/terms/.

16. Odredbe o zaštiti podataka za primjenu i korištenje tehnologije Google Maps

Ova internetska stranica koristi tehnologiju Google Maps koja je proizvod tvrtke Google Inc. Korištenjem ove internetske stranice dajete svoju suglasnost za prikupljanje, obradu i upotrebu podataka koje je automatizirano prikupila tvrtka Google Inc, njezini predstavnici kao i treće strane.

Uvjete korištenja tehnologije Google Maps naći ćete pod „Uvjeti korištenja tehnologije Google Maps” (https://www.google.com/intl/hr_hr/help/terms_maps/). Podrobnije informacije možete naći u Centru za zaštitu podataka stranice google.de: Transparentnost i mogućnosti odabira (https://policies.google.com/privacy?hl=hr&gl=hr) kao i Odredbe o zaštiti podataka (https://policies.google.com/privacy?hl=hr&gl=hr).

17. Odredbe o zaštiti podataka za primjenu i korištenje aplikacije Instagram

Voditelj obrade na ovoj je internetskoj stranici integrirao komponente aplikacije Instagram. Instagram je aplikacija koja se kvalificira kao audiovizualna platforma i koja korisnicima omogućuje dijeljenje fotografija te videozapisa i time daljnje širenje takvih podataka na drugim društvenim mrežama.

Društvo za upravljanje uslugama aplikacije Instagram je Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, SAD.

Svaki posjet jednoj od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja voditelj obrade i na kojoj je integrirana Instagram komponenta (Instagram dodatak), internetski preglednik na informacijsko-tehnološkom sustavu ispitanika automatski će putem odgovarajuće Instagram komponente omogućiti aplikaciji Instagram preuzimanje odgovarajuće Instagram komponente. Aplikacija Instagram u okviru ovog tehničkog procesa prima informacije o tome koju specifičnu podstranicu naše internetske stranice posjećuje ispitanik.

Ako je ispitanik istovremeno prijavljen na Instagramu, Instagram će svakim posjetom ispitanika našoj internetskoj stranici i tijekom cijelog trajanja odgovarajućeg boravka na našoj internetskoj stranici prepoznati koje specifične podstranice ispitanik posjećuje. Instagram komponenta prikuplja te informacije te ih Instagram pripisuje odgovarajućem Instagram računu ispitanika. Ako ispitanik pritisne jedan od gumba na Instagramu, koji je integriran na našoj internetskoj stranici, Instagram će te podatke i informacije pripisati vlastitom korisničkom Instagram računu ispitanika te će ih pohraniti i obraditi.

Instagram putem Instagram komponente uvijek prima informacije o posjetu ispitanika našoj internetskoj stranici kada je ispitanik u trenutku posjeta naše internetske stranice istodobno prijavljen na svoj Instagram račun; to se događa neovisno o tome hoće li ispitanik kliknuti na Instagram komponentu ili ne. Ako ispitanik ne želi takvu vrstu prijenosa informacija na aplikaciju Instagram, taj prijenos može spriječiti na način da se prije posjeta našoj internetskoj stranici odjavi sa svog Instagram računa.

Dodatne informacije i važeće odredbe o zaštiti podataka tvrtke Instagram možete pronaći na https://help.instagram.com/155833707900388 i na https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

18. Odredbe o zaštiti podataka za primjenu i korištenje mrežne usluge YouTube

Voditelj obrade na ovoj je internetskoj stranici integrirao komponente mrežne usluge YouTube. YouTube je internetski videoportal koji izdavačima videozapisa omogućuje besplatno postavljanje videozapisa, a drugim korisnicima besplatno gledanje, ocjenjivanje i komentiranje. YouTube putem internetskog portala omogućuje objavljivanje svih vrsta videozapisa, čime su dostupne i kompletne filmske i televizijske emisije, ali i glazbeni videozapisi, foršpani ili videozapisi koje su korisnici samostalno izradili.

Društvo za upravljanje mrežnom uslugom YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SAD. YouTube, LLC je društvo kći tvrtke Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD.

Svaki posjet jednoj od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja voditelj obrade i na kojoj je integrirana YouTube komponenta (YouTube videozapis), internetski preglednik na informacijsko-tehnološkom sustavu ispitanika automatski će putem odgovarajuće YouTube komponente omogućiti aplikaciji YouTube preuzimanje odgovarajuće YouTube komponente. Podrobnije informacije o mrežnoj usluzi YouTube mogu se pronaći na https://www.youtube.com/intl/hr/yt/about/. YouTube i Google u okviru ovog tehničkog procesa primaju informacije o tome koju specifičnu podstranicu naše internetske stranice posjećuje ispitanik.

Ako je ispitanik istovremeno prijavljen na YouTube, YouTube će svakim posjetom podstranici koja sadrži YouTube videozapis prepoznati koje specifične podstranice naše internetske stranice ispitanik posjećuje. YouTube i Google prikupljaju te informacije te ih pripisuje odgovarajućem YouTube računu ispitanika.

YouTube i Google putem YouTube komponente uvijek primaju informacije o posjetu ispitanika našoj internetskoj stranici kada je ispitanik u trenutku posjeta naše internetske stranice istodobno prijavljen na svoj YouTube račun; to se događa neovisno o tome hoće li ispitanik kliknuti na YouTube videozapis ili ne. Ako ispitanik ne želi takvu vrstu prijenosa informacija na YouTube i Google, taj prijenos može spriječiti na način da se prije posjeta našoj internetskoj stranici odjavi sa svog YouTube računa.

Direktiva o zaštiti podataka koju je objavila društvena usluga YouTube i koja se može naći na https://policies.google.com/privacy?hl=hr&gl=hr pruža informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane YouTubea i Googlea.

19. Pravna osnova za obradu

Članak 6. stavak 1. točka (a) Zakona o zaštiti osobnih podataka našoj tvrtki služi kao pravna osnova za postupke obrade, pri čemu dobivamo pristanak za određenu svrhu obrade. Ako je obrada osobnih podataka neophodna za ispunjavanje obveze ugovora u kojem je ispitanik jedna od stranka, kao što je to, primjerice, slučaj u postupcima obrade koji su nužni za isporuku dobara ili za pružanje bilo koje druge usluge ili naknade, obrada se temelji na članku 6. stavak 1. točka (b) Zakona o zaštiti osobnih podataka. Isto se odnosi i na postupke obrade koji su potrebni za izvršavanje predugovornih mjera, primjerice u slučajevima upita o našim proizvodima ili uslugama. Ako naša tvrtka podliježe zakonskoj obvezi kojom se zahtijeva obrada osobnih podataka, kao što je, primjerice, ispunjenje poreznih obveza, obrada se temelji na članku 6. stavak 1. točka (c) Zakona o zaštiti osobnih podataka. U rijetkim slučajevima može se zahtijevati obrada osobnih podataka radi zaštite vitalnih interesa ispitanika ili nekog drugog pojedinca. To bi, primjerice, bio slučaj ako bi se posjetitelj ozlijedio u našoj tvrtki i kada bi se njegovi ime i prezime, starosna dob, podaci o njegovom zdravstvenom osiguranju ili druge vitalne informacije morali proslijediti liječniku, bolnici ili nekoj trećoj strani. U tom slučaju, obrada bi se temeljila na članku 6. stavak 1. točka (d) Zakona o zaštiti osobnih podataka. Naposljetku, postupci obrade mogu se temeljiti na članku 6. stavak 1. točka (f) Zakona o zaštiti osobnih podataka. Na toj pravnoj osnovi temelje se postupci obrade koje nisu obuhvaćeni nekom od gore navedenih zakonskih osnova, ako je obrada neophodna za zaštitu legitimnih interesa naše tvrtke ili treće strane ako ne prevladavaju interesi, temeljna prava i temeljne slobode ispitanika. Takvi se postupci obrade naročito dopustivi jer ih europski zakonodavac posebno navodi. S tim u svezi, europski zakonodavac smatra da bi se mogao pretpostaviti legitiman interes ako je ispitanik klijent voditelja obrade (uvodna izjava 47. rečenica 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka).

20. Legitimni interesi vezani za obradu, koje provode voditelj obrade ili treća strana

Ako se obrada osobnih podataka temelji na članku 6. stavak 1. točka (f) Zakona o zaštiti osobnih podataka, naš je legitimni interes obavljanje našeg poslovanja u korist svih naših zaposlenika i dioničara.

21. Trajanje pohrane osobnih podataka

Kriterij za trajanje pohranjivanja osobnih podataka je odgovarajući zakonski propisano razdoblje čuvanja. Nakon isteka roka, odgovarajući podaci rutinski će se izbrisati ako više nisu potrebni za ispunjenje ugovornih obveza ili za sklapanje ugovora.

22. Pravne ili ugovorne odredbe za pružanje osobnih podataka; nužnost sklapanja ugovora; obveza ispitanika za pružanje osobnih podataka; moguće posljedice nepružanja

Ovime vas informiramo da je pružanje osobnih podataka djelomice propisano zakonom (poput poreznih propisa) ili da može proizaći iz ugovornih aranžmana (kao što su podaci o ugovornom partneru). Ponekad može biti neophodno sklapanje ugovora ako nam ispitanik predoči osobne podatke koje moramo naknadno obraditi. Na primjer, ispitanik je dužan pružiti nam osobne podatke kada naša tvrtka sklopi ugovor s njim. U slučaju nepružanja osobnih podataka, posljedica bi bila nemogućnost sklapanja ugovora s ispitanikom. Prije nego što ispitanik pruži osobne podatke, dužan je kontaktirati jednog od naših zaposlenika. Naš zaposlenik će ispitanika u pojedinačnom slučaju obavijestiti je li pružanje osobnih podataka propisano zakonom ili ugovorom ili je ono potrebno za sklapanje ugovora, postoji li obveza pružanja osobnih podataka i koje su posljedice u slučaju nepružanja osobnih podataka.

23. Postojanje automatizirane odluke

Kao odgovorna tvrtka suzdržavamo se od automatiziranih odluka ili izrade profila.

Stanje ovih informacija: travanj 2019