Privatnost podataka

Innovative creative brands (ICB) GmbH - privatnost podataka
ICB GmbH želi vam dobrodošlicu na svoju web stranicu i zahvaljuje na zanimanju za svoje proizvode i usluge.

Zaštita podataka u društvu ICB GmbH
ICB GmbH brine se za sigurnost pri obradi podataka i pažljivo rukovanje osobnim podacima i procesima. Budući da se informacijske tehnologije razvijaju velikom brzinom, želimo se pobrinuti za sve veće sigurnosne zahtjeve ljudi i tvrtki. Briga o pravu na tajnost podataka klijenata, poslovnih partnera i zaposlenika naš je glavni cilj. Želimo vas uvjeriti da ICB GmbH jamči povjerljivost vaših osobnih podataka i poštuje vaše pravo na samoodređivanje dostupnosti podataka. Izjava o zaštiti podataka društva ICB Innovative cosmetic brands GmbH za web stranicu www.makeupfactory.com.


Prikupljanje, obrada i upotreba osobnih podataka
Osobni podaci prikupljaju se samo ako nam ih ustupite (npr. pretplatom na naš bilten). U suprotnom se osobni podaci ne prikupljaju. Vaši osobni podaci mogu se obrađivati izvan okvira zakonskih ovlaštenja samo uz vaše izričito odobrenje.

U sklopu pretplate na naš bilten potrebno je navesti svoju adresu e-pošte i, po želji, ostale informacije. Te podatke upotrebljavamo samo za slanje biltena. Kad se registrirate za primanje našeg biltena, vaše podatke čuvamo samo do otkazivanja pretplate. Pretplatu možete otkazati u bilo kojem trenutku za to putem predviđene poveznice u biltenu ili slanjem odgovarajuće obavijesti. Otkazivanjem pretplate ukidate pravo na upotrebu svoje adrese e-pošte.


Upotreba usluge Google Analytics
Ova web stranica upotrebljava Google Analytics, uslugu za praćenje i analizu web stranica koju pruža Google Inc. („Google”). Google Analytics upotrebljava „kolačiće”, tekstualne dokumente pohranjene na vašem računalu pomoću kojih analizira kako korisnici upotrebljavaju web stranicu. Informacije koje kolačići stvaraju o vašoj upotrebi web stranice prenose se i pohranjuju na Googleove poslužitelje u Sjedinjenim Američkim Državama. Ako je na ovoj web stranici aktivirana mogućnost anonimnosti IP adrese, Google će prije toga skratiti vašu IP adresu unutar država članica Europske unije ili ostalih država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru. Puna IP adresa prenijet će se na Googleov poslužitelj u Sjedinjenim Američkim Državama i biti skraćena tamo samo u izvanrednim okolnostima. Google će ove informacije upotrebljavati samo u svrhu analize vaše upotrebe web stranice, sastavljanja izvješća o aktivnostima na web stranici za upravitelje web stranicom i pružanja ostalih usluga upraviteljima web stranica u vezi s aktivnostima na web stranici i korištenjem internetom. Google neće povezivati IP adresu koju je vaš preglednik prenio usluzi Google Analytics s ostalim pohranjenim podacima. Pohranjivanje kolačića možete spriječiti odabirom odgovarajućih postavki u svojem pregledniku; međutim, moramo vas upozoriti da u tom slučaju možda nećete moći u potpunosti upotrebljavati sve funkcije ove web stranice. Možete spriječiti Google da pohranjuje podatke koje kolačić stvara o vašoj upotrebi web stranice (uključujući vašu IP adresu) ili da obrađuje te podatke preuzimanjem i instalacijom sljedećeg plug-ina za preglednik dostupnog na sljedećoj poveznici: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. S obzirom na raspravu o upotrebi alata za analizu s cjelovitim IP adresama, želimo vas upozoriti da ova web stranica upotrebljava uslugu Google Analytics s proširenjem „_anonymizeIp()”; stoga će se dalje obrađivati samo skraćene IP adrese kako bi se otklonila izravna veza s pojedinačnim korisnikom. Za preglednike na mobilnim uređajima kliknite na ovu poveznicu kako biste ubuduće spriječili anonimno praćenje putem usluge Google Analytics na ovoj web stranici.


Google AdWords Conversion Tracking
Ova web stranica upotrebljava Google AdWords Conversion Tracking, uslugu analize web stranica koju pruža Google, Inc. („Google”). Google AdWords Conversion Tracking također upotrebljava „kolačiće” koji se pohranjuju na vašem računalu kako bi omogućili analizu vaše upotrebe web stranice. Informacije koje kolačići stvaraju o vašoj upotrebi web stranice prenose se i pohranjuju na Googleovim poslužiteljima u Sjedinjenim Američkim Državama. Google će ove informacije koristiti u svrhu procjene vaše upotrebe web stranice, sastavljanja izvješća o aktivnostima na web stranici za upravitelje web stranicom i pružanje ostalih usluga upraviteljima web stranica u pogledu aktivnosti na web stranicama i korištenja internetom. Google će, prema potrebi, prenositi ove informacije trećim stranama, ako je tako zahtijevano zakonom, odnosno sko treće strane obrađuju te podatke u ime Googlea. Google ni u kojim okolnostima neće povezivati ove podatke s ostalim podacima kojima raspolaže. Općenito možete spriječiti upotrebu kolačića ako onemogućite pohranu kolačića na vašem pregledniku.


Gumb Like na društvenoj mreži Facebook
Ova web stranica primjenjuje rješenje „DoubleClick” za plug-inove društvenih mreža koje je preuzela od društva Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dalje u tekstu: Facebook). Kad pristupate stranicama koje imaju ovaj plug-in, nakon što kliknete na plug-in društvene mreže, podaci o vašim aktivnostima na web stranici prvo se prenose na Facebookove poslužitelje. Pružatelj web stranice ne utječe na vrstu i opseg podataka koji se prikupljaju i prenose Facebooku. Ako ste prijavljeni na Facebook, Facebook to može računati kao posjet vašem Facebook računu. Dodatne informacije o privatnosti podataka na Facebooku možete pronaći ovdje: https://www.facebook.com/about/privacy/.


Gumb Google +1
Ova web stranica primjenjuje rješenje „DoubleClick” za plug-inove društvenih mreža koje je preuzela od društva Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalje u tekstu: Google). Kad pristupate stranicama koje imaju ovaj plug-in, nakon što kliknete na plug-in društvene mreže, podaci o vašim aktivnostima na web stranici prvo se prenose na Googleove poslužitelje. Pružatelj web stranice ne utječe na vrstu i opseg podataka koji se prikupljaju i prenose Googleu. Ako ste prijavljeni na Google, Google to može računati kao posjet vašem Google računu. Dodatne informacije o privatnosti podataka za tipku Google +1 možete pronaći ovdje: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.


Još pitanja?
Imate li ikakvih pitanja o obradi vaših osobnih podataka, molimo vas da se obratite zastupniku za zaštitu podataka društva koji će vam biti na raspolaganju ako zatražite informacije, prijedloge ili imate bilo kakve prigovore.

ICB GmbH
Data protection representative
Gaußstrasse 13
85757 Karlsfeld
Telefon: 08131 / 390 – 01
Telefaks: 08131 / 390 - 179
E-pošta: datenschutz(at)innovative-cosmetic-brands.de

Informacije vrijede od 1. siječnja 2014.

Data privacy

Innovative creative brands (ICB) GmbH - data privacy
ICB GmbH  welcomes you to our website and appreciates your interest in our products and services.

Data protection at ICB GmbH
ICB GmbH  is greatly concerned for security in information processing and the careful handling of personal data and processes. Given the high-paced development of information technology, we want to account for the increased safety demands of people and companies. Safeguarding the privacy rights of customers, business partners and employees is our explicit objective. We would like to show you here how ICB GmbH  ensures the confidentiality of your personal data and respects your right to information-related self-determination.Data Protection Declaration of ICB Innovative cosmetic brands GmbH for the website www.makeupfactory.com


Collection, processing and use of personal data
Personal data are only collected if you disclose them to us (e.g., by registering for our newsletter). Otherwise, no personal data will be collected. Your personal data may be processed beyond the statutory authorization conditions only on the basis of your express authorization.

As part of the registration for our newsletter, you provide us with your email address and other optional information. We use these data solely for the purpose of sending you the newsletter. When you register for our newsletter, we store your data until you cancel your subscription to our newsletter. You can unsubscribe at any time via the link in the newsletter intended for this purpose, or by sending us the appropriate notification. By unsubscribing, you revoke the use of your email address.


Use of Google Analytics

This website uses Google Analytics, a web analysis service provided by Google Inc. (‘Google’). Google Analytics uses ‘cookies,’ which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. In the event IP anonymization is activated on this website, your IP address will be shortened beforehand by Google within member states of the European Union or in other signatory states of the Treaty on the European Economic Area. The full IP address will be transmitted to a Google Server in the USA and shortened there only on an exceptional basis. Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators, and providing other services to website operators relating to website activity and Internet usage. Google will not associate the IP address transmitted under Google Analytics by your browser with other data held by Google. You may prevent the storage of cookies by selecting the appropriate settings on your browser software; however, we must advise you that in this case, you might not be able to use all functions of this website to the full extent. You may prevent Google from recording the data generated by the cookie and pertaining to your use of the website (including your IP address), or processing these data by downloading and installing the following browser plug-in available through the following link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. In view of the discussion on the use of analysis tools with complete IP addresses, we wish to advise you that this website uses Google Analytics with the expansion ‘_anonymizeIp()’; therefore, only abbreviated IP addresses will be further processed, so that a direct connection to the individual user is eliminated. For browsers on mobile devices, please click this link to, in future, prevent anonymous tracking by Google Analytics on this website.


Google AdWords Conversion Tracking
This website uses Google AdWords Conversion Tracking, a web analysis service of Google, Inc. (“Google”). Google AdWords Conversion Tracking also uses “cookies,” which are stored on your computer and facilitate an analysis of how you use the website. The information generated by the cookie about your use of this website will be transmitted to a Google server in the USA and stored there. Google will use this information to evaluate your use of the website, to compile reports on website activity for website operators, and to provide other services related to website use and Internet use. Google will also transmit this information to third parties, where applicable, if this is required by law or to the extent third parties process this data on behalf of Google. Google will not link this data with other Google data under any circumstances. You can prevent the use of cookies in general if you disallow the storage of cookies on your browser.


Facebook Like Button
This website has implemented a “2-click solution” for the social plugins it uses from Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (hereafter: Facebook). When accessing pages that have this plugin, data about your online behavior is first transferred to Facebook’s servers after you click on the social plugin. The website provider has no influence on the type and scope of the data that is collected and transmitted to Facebook. If you are logged into Facebook, Facebook can attribute the visit to your Facebook account. Additional information about data privacy on Facebook can be found here https://www.facebook.com/about/privacy/.


Google +1 Button
This website has implemented a “2-click solution” for the social plugins it uses from Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hereafter: Google). When accessing pages that have this plugin, data about your online behavior is first transferred to Google’s servers after you click on the social plugin. The website provider has no influence on the type and scope of the data that is collected and transmitted to Google. If you are logged into Google, Google can attribute the visit to your Google account. Additional information on data privacy for the Google +1 button can be found here http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

 

More questions?
If you have any questions concerning the processing of your personal data please contact the company data protection representative who will also be at your disposal if you request information, suggestions or have any complaints.

ICB GmbH
Data protection representative
Gaußstrasse 13
85757 Karlsfeld
Telefon: 08131 / 390 – 01
Telefax: 08131 / 390 - 179
E-Mail: datenschutz(at)innovative-cosmetic-brands.de

Information as per January 1, 2014

Podnošljivost za kožu proizvoda

Make up Factoryja dermatološki je provjerena.