Pravne obavijesti

ICB innovative cosmetic brands GmbH
Gaußstrasse 13
D-85757 München-Karlsfeld, Germany

Glavni direktor: Helmut Baurecht,Matthias Baurecht, stefan Neumeyer

RB München 153026
PDV broj: DE814025858

Telefon +49 8131 390-05
Faks +49 8131 390-110
E-pošta info@make-up-factory.de


Advising internet agency

YAY! Digital GmbH
Wiesenstraße 26
85368 Moosburg a. d. Isar
Germany

phone: +49 (0)89 41 61 56 4 - 30 
web: www.yay-digital.de
email: hello@yay-digital.de


Izjava o odricanju od odgovornosti
1. Sadržaj web stranice

ICB innovative cosmetic brands GmbH ne jamči za trenutačan status, ispravnost ili kvalitetu informacija koje se nalaze na web stranici. Općenito se isključuju sva potraživanja prema autoru na temelju materijalne ili nematerijalne štete koja može nastati upotrebom ili neupotrebom dostupnih informacija ili upotrebom neispravnih ili nepotpunih informacija, osim ako postoje dokazi o namjernoj ili gruboj nepažnji društva ICB innovative cosmetic brands GmbH. Sadržaj podliježe promjenama i nije obvezujuć. ICB innovative cosmetic brands GmbH izričito zadržava pravo na izmjene, dopune ili brisanje dijelova stranica ili cijele web stranice te na privremeni ili trajni prestanak objavljivanja, bez prethodne obavijesti.

 

2. Upućivanja i poveznice

Za izravno ili neizravno upućivanje na vanjske internetske stranice/internetske stranice izvan naše web stranice („hiperpoveznice”) koje nisu u nadležnosti društva ICB innovative cosmetic brands GmbH, društvo ICB innovative cosmetic brands GmbH odgovorno je samo u slučaju da je upoznato sa sadržajem i da je tehnički izvedivo i opravdano sprečavanje upotrebe nezakonitog sadržaja. ICB innovative cosmetic brands GmbH izričito tvrdi da na povezanim stranicama u vrijeme postavljanja poveznica nije bilo nezakonitog sadržaja. ICB innovative cosmetic brands GmbH nema nikakvog utjecaja na trenutačnu i buduću organizaciju, sadržaje ili autorska prava na povezanim stranicama. ICB innovative cosmetic brands GmbH izričito se ograđuje od svih sadržaja koji se nalaze na svim povezanim stranicama/stranicama na koje upućuje, a koji su promijenjeni nakon postavljanja poveznica. Ova se izjava primjenjuje na sve poveznice i upućivanja postavljena na vlastitim web stranicama i na unose vanjskih korisnika u knjige dojmova, direktorije poveznica na forumima, liste za slanje obavijesti i sve ostale oblike baza podataka kojima je omogućen vanjski unos podataka. Za nezakonit, netočan ili nepotpun sadržaj i posebno za štetu nastalu upotrebom ili neupotrebom takvih informacija odgovoran je samo pružatelj web stranice na koju je korisnik upućen, a ne pružatelj web stranice na kojoj se nalazi poveznica na odgovarajuće publikacije.

 

3. Autorska prava i zaštitni znak

ICB innovative cosmetic brands GmbH u svim svojim publikacijama nastoji poštovati autorska prava na grafičke elemente, zvučne zapise, video zapise i tekstove koje upotrebljava ili proizvodi ICB innovative cosmetic brands GmbH, ili upotrijebiti grafičke elemente, zvučne zapise, video zapise i tekstove koji ne podliježu autorskim pravima. Na sve trgovačke oznake i zaštitne znakove marke na koje se upućuje na web stranicama i koje su zaštitile treće strane prema potrebi će se bezuvjetno primjenjivati odredbe primjenjivih zakona o zaštitnim znakovima i autorska prava odgovarajućeg registriranog vlasnika. Svako upućivanje na određeni članak ne znači da takav članak ili zaštitni znak nije zaštićen autorskim pravima trećih strana! Autorska prava za svaki objavljeni predmet koji je društvo ICB innovative cosmetic brands GmbH proizvelo interno pripadaju isključivo autoru stranica. Zabranjuje se svaka reprodukcija takvih grafičkih elemenata, zvučnih zapisa, video zapisa i tekstova u ostalim elektroničkim ili tiskanim publikacijama bez izričitog dopuštenja društva ICB innovative cosmetic brands GmbH.

 

4. Zaštita podataka

Ako se na ovu stranicu mogu unijeti privatni ili poslovni podaci (adrese e-pošte, imena, adrese), korisnik te podatke ustupa isključivo dobrovoljno. Upotreba i plaćanje svih ponuđenih usluga, ako je to tehnički izvedivo i opravdano, može se izvršiti i bez ustupanja takvih podataka, ili na temelju anonimnih podataka ili pod pseudonimom. Nije dozvoljena upotreba podataka za kontakt objavljenih u ovom impresumu ili sličnih podataka, poput poštanske adrese, telefonskog broja ili broja telefaksa te adrese e-pošte trećih strana za prijenos neželjenih informacija. Zadržava se pravo poduzimanja pravnih mjera protiv pošiljatelja neželjene pošte koji prekrše ovu zabranu.

 

5. Pravovaljanost

Ova izjava o odricanju od odgovornosti smatra se dijelom internetske ponude povezane s odgovarajućom stranicom. Ako neki dio ili pojedinačna fraza ove izjave od odricanju od odgovornosti nije, više nije ili u potpunosti nije u skladu s odgovarajućim zakonskim odredbama, to neće utjecati na sadržaj i valjanost preostalih dijelova ovog dokumenta.